(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Dự án treo
Người hỏi : Trung Thuận      Số điện thoại: 0929448273     Email: Letrungthuan117@gmail.com     Địa chỉ: Tp Hồ Chí Minh
Ngày hỏi: 10/01/2021 - 21 Giờ 38 phút     Ngày chuyển: 11/01/2021 - 07 Giờ 30 phút

Nội dung câu hỏi: Cho em hỏi thửa đất số (473 tờ bản số 13 diện tích 470.3m có 50m thổ cư) đất thuộc ấp Ninh Hòa xã Bào Năng huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh. Đất có nằm trong diện huy hoạch ko ạk có thể tách thửa hoặc lên thêm thổ cư ko ạk. Em xin cảm ơn.
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Dương Minh Châu     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 14/01/2021 - 08 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện trả lời như sau:

Căn cứ điểm khoản 1, 2 Điều 9; khoản 2 Điều 15 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai, quy định:

“Điều 9. Các hình thức khai thác thông tin đất đai như sau:

1. Khai thác thông tin đất đai qua mạng internet, cổng thông tin đất đai, dịch vụ tin nhắn SMS.

2. Khai thác thông tin đất đai thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản tại cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai.

Điều 15. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai

2. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai”.

Hiện nay, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chưa hoàn chỉnh nên chưa thực hiện đăng ký và cấp quyền truy cập, khai thác dữ liệu từ hệ thống thông tin đất đai mà chủ yếu thực hiện khai thác thông tin đất đai thông qua phiếu yêu cầu tại cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai là Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Dương Minh Châu và phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Đối với thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, UBND huyện đã thực hiện công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm tại Trụ sở UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và trên cổng thông tin điện tử của huyện để người dân biết, thực hiện theo quy định.

Để đảm bảo thông tin cung cấp được chính chủ sử dụng đất, đúng mục đích, bạn đọc có thể đến liên hệ UBND xã Bàu Năng để kiểm tra thông tin về quy hoạch sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên. Trường hợp bạn đọc yêu cầu cung cấp bằng phiếu yêu cầu hoặc văn bản thì đề nghị chủ sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện thuộc UBND huyện để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đối với việc kiểm tra điều kiện tách thửa, bạn đọc liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Dương Minh Châu để được trả lời theo quy định.

Trân trọng./.

Kèm theo VB của VP. ĐKĐĐ nội dung liên quan đến tách thửa

 


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Dự án treo
 Nội dung câu hỏi: Cho em hỏi thửa đất số (473 tờ bản số 13 diện tích 470.3m có 50m thổ cư) đất thuộc ấp Ninh Hòa xã Bào Năng huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh. Đất có nằm trong diện huy hoạch ko ạk có thể tách thửa hoặc lên thêm thổ cư ko ạk. Em xin cảm ơn.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Cho em hỏi thửa đất số (473 tờ bản số 13 diện tích 470.3m có 50m thổ cư) đất thuộc ấp Ninh Hòa xã Bào Năng huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh. Đất có nằm trong diện huy hoạch ko ạk có thể tách thửa hoặc lên thêm thổ cư ko ạk. Em xin cảm ơn.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: