(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Vệ sinh môi trường
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0392959354     Email: null     Địa chỉ: Ấp 2 xã Suối Ngô
Ngày hỏi: 10/01/2021 - 16 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 11/01/2021 - 07 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi: Tại trụ sở UBND xã Suối Ngô cũ nay được sử dụng làm TTSHVHCĐ xã. Ngoài cổng chính từ lâu đã tồn tại một đống rác gồm nhiều loại rác thải, coi rất mất vệ sinh và mỹ quan công sở, người dân đã có kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện. Mong các cấp có thẩm quyền quan tâm.
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 14/01/2021 - 09 Giờ 39 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện trả lời nội dung câu hỏi của công dân như sau:

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Suối Ngô kiểm tra khắc phục tình trạng vệ sinh môi trường trước Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Suối Ngô tại Công văn số 123/UBND ngày 14/01/2021.

Qua kiểm tra, Ủy ban nhân dân xã Suối Ngô đã khắc phục tình trạng rác thải trước trụ sở Trung tâm VHTT-HTCĐ xã (kèm theo hình ảnh).

Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Suối Ngô thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, theo dõi, nhắc nhở người dân không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường.

Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi của Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu đến quý phụ huynh được biết./.

 


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Vệ sinh môi trường
 Nội dung câu hỏi: Tại trụ sở UBND xã Suối Ngô cũ nay được sử dụng làm TTSHVHCĐ xã. Ngoài cổng chính từ lâu đã tồn tại một đống rác gồm nhiều loại rác thải, coi rất mất vệ sinh và mỹ quan công sở, người dân đã có kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện. Mong các cấp có thẩm quyền quan tâm.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Tại trụ sở UBND xã Suối Ngô cũ nay được sử dụng làm TTSHVHCĐ xã. Ngoài cổng chính từ lâu đã tồn tại một đống rác gồm nhiều loại rác thải, coi rất mất vệ sinh và mỹ quan công sở, người dân đã có kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện. Mong các cấp có thẩm quyền quan tâm.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: