(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thuế TNCN
Người hỏi : Cao Yến Quyên     Số điện thoại: 0919091278     Email:      Địa chỉ: TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 12/12/2020 - 10 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 14/12/2020 - 08 Giờ 27 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.

Cho tôi hỏi trường hợp con tôi sinh năm 1995 đã học xong lớp Đại học Võ Trường Toản ( 2013-2019) . Trong năm 2020 con tôi có học thêm lớp : Siêu Âm Tổng Quát của ĐH Y Dược Cần Thơ từ T 3/2020 - T 09/2020 vậy cho tôi hỏi tôi có được đăng ký giảm trừ gia cảnh để tính thuế TNCN trong năm 2020 không? Xin cảm ơn . Nếu được tính thì có được tính từ T1-T12/2020 không ?Xin cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 16/12/2020 - 14 Giờ 39 phút
Đánh giá câu trả lời:     7 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Kính gửi: độc giả

Về vướng mắc của độc giả, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại  tiết d.1.3 Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân quy định:

“Điều 9. Các khoản giảm trừ

d) Người phụ thuộc bao gồm:

d.1.3) Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.”

Căn cứ quy định nêu trên,Trường hợp con của Độc giả sinh năm 1995 đã học xong Đại học ( 2013-2019). Năm 2020 có học thêm lớp siêu âm tổng quát của Đại học Y Dược Cần Thơ thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Trân trọng!

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thuế TNCN
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.

Cho tôi hỏi trường hợp con tôi sinh năm 1995 đã học xong lớp Đại học Võ Trường Toản ( 2013-2019) . Trong năm 2020 con tôi có học thêm lớp : Siêu Âm Tổng Quát của ĐH Y Dược Cần Thơ từ T 3/2020 - T 09/2020 vậy cho tôi hỏi tôi có được đăng ký giảm trừ gia cảnh để tính thuế TNCN trong năm 2020 không? Xin cảm ơn . Nếu được tính thì có được tính từ T1-T12/2020 không ?Xin cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.

Cho tôi hỏi trường hợp con tôi sinh năm 1995 đã học xong lớp Đại học Võ Trường Toản ( 2013-2019) . Trong năm 2020 con tôi có học thêm lớp : Siêu Âm Tổng Quát của ĐH Y Dược Cần Thơ từ T 3/2020 - T 09/2020 vậy cho tôi hỏi tôi có được đăng ký giảm trừ gia cảnh để tính thuế TNCN trong năm 2020 không? Xin cảm ơn . Nếu được tính thì có được tính từ T1-T12/2020 không ?Xin cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: