(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: QUI ĐỊNH VỀ HỌC PHÍ HỌC TIẾNG ANH VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0907669946     Email:      Địa chỉ: tây ninh
Ngày hỏi: 11/12/2020 - 09 Giờ 54 phút     Ngày chuyển: 11/12/2020 - 10 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi được hỏi qui định mức học phí học tiếng anh trong các cở sở giáo dục công lập đối với bậc tiểu học khi có sự tham gia giảng dạy của người nước ngoài.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 17/12/2020 - 13 Giờ 52 phút
Đánh giá câu trả lời:     5 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Thực hiện theo Kế hoạch số 834/KH-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ theo Công văn số 2255/SGDĐT-KHTC ngày 01/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các khỏan thu, chi và sử dụng kinh phí tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm học 2020-2021.

Theo đó, nhà trường có thể hợp đồng giáo viênngười nước ngoài có đủ điều kiện giảng dạy theo quy định; chương trình, giáo trìnhtheo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số tiết dạy mỗi tuần, kinh phí phụhuynh đóng góp do hiệu trưởng thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh và trìnhcấp thẩm quyền phê duyệt.Các trường thu học phí theo nguyên tắc “Thu đủ bù chi” và thống nhất với cha mẹ học sinh theo tinh thần tự nguyện, không bắt buộc. Do đó không có mức thu cố định chung cho các trường có tổ chức giảng dạy tiếng Anh khi có sự tham gia giảng dạy của người nước ngoài./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: QUI ĐỊNH VỀ HỌC PHÍ HỌC TIẾNG ANH VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi được hỏi qui định mức học phí học tiếng anh trong các cở sở giáo dục công lập đối với bậc tiểu học khi có sự tham gia giảng dạy của người nước ngoài.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi được hỏi qui định mức học phí học tiếng anh trong các cở sở giáo dục công lập đối với bậc tiểu học khi có sự tham gia giảng dạy của người nước ngoài.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: