(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: xác định môi trường làm việc đọc hại
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0387778836     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/12/2020 - 16 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 10/12/2020 - 10 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

kính gởi Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Tây Ninh.

cho tôi hỏi về quy trình, thủ tục để đánh giá chính xác môi trường làm việc độc hại, nguy hiểm?

lãnh đạo đơn vị đánh giá hay là thành lập hội đồng đánh giá?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     
Thời gian trả lời: 16/12/2020 - 09 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời câu hỏi của ông/bà như sau:

Theo quy định tại Điều 18 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định về kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc như sau:

1. Người sử dụng lao động phải tổ chức đánh giá, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc để đề ra các biện pháp kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động; thực hiện các biện pháp khử độc, khử trùng cho người lao động làm việc ở nơi có yếu tố gây nhiễm độc, nhiễm trùng.

2. Đối với yếu tố có hại được Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giới hạn tiếp xúc cho phép để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động thì người sử dụng lao động phải tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại ít nhất một lần trong một năm. Đơn vị tổ chức quan trắc môi trường lao động phải có đủ điều kiện về cơ sở, vật chất, trang thiết bị và nhân lực.

3. Đối với yếu tố nguy hiểm thì người sử dụng lao động phải thường xuyên kiểm soát, quản lý đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và ít nhất một lần trong một năm phải tổ chức kiểm tra, đánh giá yếu tố này theo quy định của pháp luật.

4. Ngay sau khi có kết quả quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại và kết quả kiểm tra, đánh giá, quản lý yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc, người sử dụng lao động phải:

a) Thông báo công khai cho người lao động tại nơi quan trắc môi trường lao động và nơi được kiểm tra, đánh giá, quản lý yếu tố nguy hiểm;

b) Cung cấp thông tin khi tổ chức công đoàn, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu;

c) Có biện pháp khắc phục, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

Như vậy, trách nhiệm của người sử dụng lao động phải tổ chức Quan trắc môi trường lao động tại nơi làm việc và ít nhất một lần trong một năm. Quan trắc môi trường lao động phải được thực hiện bởi tổ chức được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế hoặc Sở Y tế (quy định tại Chương IV Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số Điều của Luật ATVSLĐ về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động và quan trắc mội trường lao động).

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: xác định môi trường làm việc đọc hại
 Nội dung câu hỏi:

kính gởi Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Tây Ninh.

cho tôi hỏi về quy trình, thủ tục để đánh giá chính xác môi trường làm việc độc hại, nguy hiểm?

lãnh đạo đơn vị đánh giá hay là thành lập hội đồng đánh giá?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

kính gởi Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Tây Ninh.

cho tôi hỏi về quy trình, thủ tục để đánh giá chính xác môi trường làm việc độc hại, nguy hiểm?

lãnh đạo đơn vị đánh giá hay là thành lập hội đồng đánh giá?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: