(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đất quy hoạch
Người hỏi : Tạ văn nguyên     Số điện thoại: 0941680060     Email: cubink2013@gmail.com      Địa chỉ: Ấp thạnh trung, xã Thạnh tân, tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 08/12/2020 - 12 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 09/12/2020 - 08 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi: Thửa đất số 41, tờ bản đồ số 36 . Ấp thạnh trung, xã Thạnh tân, tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Có bị dính khu quy hoạch số 7 không ạ. Và khu quy hoạch lấy đến đâu vậy ạ.
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 14/12/2020 - 09 Giờ 31 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố thông tin đến bạn như sau:

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh QHC thị xã Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000: thửa đất số 41, tờ bản đồ số 36, ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân có chức năng quy hoạch là đất cây xanh bảo vệ cảnh quan.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đất quy hoạch
 Nội dung câu hỏi: Thửa đất số 41, tờ bản đồ số 36 . Ấp thạnh trung, xã Thạnh tân, tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Có bị dính khu quy hoạch số 7 không ạ. Và khu quy hoạch lấy đến đâu vậy ạ.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Thửa đất số 41, tờ bản đồ số 36 . Ấp thạnh trung, xã Thạnh tân, tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Có bị dính khu quy hoạch số 7 không ạ. Và khu quy hoạch lấy đến đâu vậy ạ.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: