(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: về việc nhập dữ liệu số hóa hộ tịch
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0963607017     Email:      Địa chỉ: châu thành
Ngày hỏi: 27/11/2020 - 21 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 30/11/2020 - 08 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi:

Thực hiện theo kế hoạch số 2547 ngày 15/11/2019 về việc THỰC HIỆN SỐ HÓA DỮ LIỆU HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH hiện nay địa phương đã thực hiện xong nhập liệu giai đoạn 1 nhưng chưa thấy chi trả thù lao cho cán bộ, công chức cấp xã nhập liệu. xin hỏi  ubnd tỉnh tây ninh khi nào thì chi trả thù lao cho anh em nhập liệu. nay dang trong giai doan nhap du lieu dot 2, anh em cong chuc tu pháp nhập dữ liệu cũng đang phân vân không biêt nhập dợt 2 nữa thì có được chi trã thù lao k? mong ubnd tỉnh sớm chi trã thù lao nhập dữ liệu số hóa hộ tịch cho a e an tâm nhập liệu. chân thành cảm ơn

 

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 09/12/2020 - 14 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ngày 19/11/2020 UBND tỉnh đã có Công văn số 2878/UBND-NCPC cho ý kiến về mức chi nhập dữ liệu hộ tịch và phân bổ kinh phí để thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch. Theo đó, UBND đã đồng ý về mức chi nhập dữ liệu hộ tịch (3.000đ/1 trường hợp) và phân bổ kinh phí cho các địa phương để thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch từ năm 2020 đến năm 2022 theo đề xuất của Sở Tài chính và Sở Tư pháp. (Công văn số 3356/STC-HCSN ngày 29/10/2020 của Sở Tài chính đề xuất mức chi nhập dữ liệu hộ tịch và phân bổ kinh phí để thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch; đồng thời UBND tỉnh đã cho ý kiến mức chi nhập dữ liệu hộ tịch và phân bổ kinh phí để thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch tại Công văn số 2878/UBND-NCPC ngày 19/11/2020). Đồng thời UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Do vậy, việc nhập dữ liệu hộ tịch của các công chức sẽ được thanh toán. Tuy nhiên, thủ tục thanh, quyết toán sẽ do địa phương thực hiện theo quy định.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: về việc nhập dữ liệu số hóa hộ tịch
 Nội dung câu hỏi:

Thực hiện theo kế hoạch số 2547 ngày 15/11/2019 về việc THỰC HIỆN SỐ HÓA DỮ LIỆU HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH hiện nay địa phương đã thực hiện xong nhập liệu giai đoạn 1 nhưng chưa thấy chi trả thù lao cho cán bộ, công chức cấp xã nhập liệu. xin hỏi  ubnd tỉnh tây ninh khi nào thì chi trả thù lao cho anh em nhập liệu. nay dang trong giai doan nhap du lieu dot 2, anh em cong chuc tu pháp nhập dữ liệu cũng đang phân vân không biêt nhập dợt 2 nữa thì có được chi trã thù lao k? mong ubnd tỉnh sớm chi trã thù lao nhập dữ liệu số hóa hộ tịch cho a e an tâm nhập liệu. chân thành cảm ơn

 

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Thực hiện theo kế hoạch số 2547 ngày 15/11/2019 về việc THỰC HIỆN SỐ HÓA DỮ LIỆU HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH hiện nay địa phương đã thực hiện xong nhập liệu giai đoạn 1 nhưng chưa thấy chi trả thù lao cho cán bộ, công chức cấp xã nhập liệu. xin hỏi  ubnd tỉnh tây ninh khi nào thì chi trả thù lao cho anh em nhập liệu. nay dang trong giai doan nhap du lieu dot 2, anh em cong chuc tu pháp nhập dữ liệu cũng đang phân vân không biêt nhập dợt 2 nữa thì có được chi trã thù lao k? mong ubnd tỉnh sớm chi trã thù lao nhập dữ liệu số hóa hộ tịch cho a e an tâm nhập liệu. chân thành cảm ơn

 

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: