(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chế độ học cử tuyển của Tỉnh Tây Ninh
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0708680779     Email:      Địa chỉ: xã thành long, huyện châu thành, tỉnh tây ninh
Ngày hỏi: 27/11/2020 - 15 Giờ 49 phút     Ngày chuyển: 30/11/2020 - 08 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi:

Chào chuyên mục hỏi đáp của Tỉnh.

Tôi là Trương Công Khanh tôi ngụ tại thành long, châu thành, tây ninh.

Cho tôi hỏi về chế độ cử tuyển của đại học của Tỉnh hằng năm ngành y thì có những chế độ chính sách, và nghĩa vụ gì ạ?

Tôi cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 04/12/2020 - 08 Giờ 51 phút
Đánh giá câu trả lời:     5 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Y tế trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Việc thực hiện chế độ cử tuyển của đại học của Tỉnh hằng năm ngành y thì những chế độ chính sách, và nghĩa vụ thực hiện theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2021 và Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 và một số điều của quy định chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh tây Ninh giai đoạn 2016-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/20216 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

(Kèm theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND và Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND)


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chế độ học cử tuyển của Tỉnh Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Chào chuyên mục hỏi đáp của Tỉnh.

Tôi là Trương Công Khanh tôi ngụ tại thành long, châu thành, tây ninh.

Cho tôi hỏi về chế độ cử tuyển của đại học của Tỉnh hằng năm ngành y thì có những chế độ chính sách, và nghĩa vụ gì ạ?

Tôi cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chào chuyên mục hỏi đáp của Tỉnh.

Tôi là Trương Công Khanh tôi ngụ tại thành long, châu thành, tây ninh.

Cho tôi hỏi về chế độ cử tuyển của đại học của Tỉnh hằng năm ngành y thì có những chế độ chính sách, và nghĩa vụ gì ạ?

Tôi cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: