(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thắc mắc về "LỆNH Gọi công dân khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự" năm 2020
Người hỏi : Phạm Tấn Tài     Số điện thoại: 0356642882     Email:      Địa chỉ: Phamtai2207@gmail.com
Ngày hỏi: 24/11/2020 - 21 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 25/11/2020 - 08 Giờ 13 phút

Nội dung câu hỏi:

Thân gửi Quý anh/ chị,

Theo Thông tư liên tịch Số 16/2026/TTLT-BYT-BQP ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2016, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016 quy định về việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tại Mục 5, Phần 1, Nội dung số II (Bảng số 2) quy định các loại loạn thị  thuộc loại điểm 6.

Tại Điểm e Khoản 4 Điều 9 của thông tư này quy định Loại 6: có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6 thuộc loại tình trạng sức khoẻ Kém (theo Điểm e, Khoản 2, Điều 9 của TT này).

Vào ngày 30/10/2020, em có khám sức khoẻ tại Trạm Y tế xã Suối Đá và đã xuất trình phiếu khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh với kết luận của bác sĩ hai mắt bị loạn thị nhẹ. Cụ thể  mắt phải loạn 0,75 độ, mắt trái loạn 0,75 độ.

Cho em hỏi, với tình trạng mắt loạn thị này theo Thông tư liên tịch Số 16/2026/TTLT-BYT-BQP có thuộc vào loại được miễn NVQS hay không ạ?

Trong khi chờ đợi phản hồi từ Quý anh/ chị, em xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Dương Minh Châu     
Thời gian trả lời: 03/12/2020 - 08 Giờ 58 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn câu hỏi của bạn được Trung tâm Y tế huyện trả lời như sau: 

Tình trạng sức khỏe Công dân sẽ được Hội đồng Khám sức khỏe NVQS huyện khám, đánh giá và kết luận dựa vào tiêu chuẩn phân loại bệnh tật theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế-Bộ Quốc phòng.

Thực hiện nghĩa vụ quân sự của Công dân do Hội đồng NVQS quyết định./.

Trân trọng./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thắc mắc về "LỆNH Gọi công dân khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự" năm 2020
 Nội dung câu hỏi:

Thân gửi Quý anh/ chị,

Theo Thông tư liên tịch Số 16/2026/TTLT-BYT-BQP ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2016, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016 quy định về việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tại Mục 5, Phần 1, Nội dung số II (Bảng số 2) quy định các loại loạn thị  thuộc loại điểm 6.

Tại Điểm e Khoản 4 Điều 9 của thông tư này quy định Loại 6: có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6 thuộc loại tình trạng sức khoẻ Kém (theo Điểm e, Khoản 2, Điều 9 của TT này).

Vào ngày 30/10/2020, em có khám sức khoẻ tại Trạm Y tế xã Suối Đá và đã xuất trình phiếu khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh với kết luận của bác sĩ hai mắt bị loạn thị nhẹ. Cụ thể  mắt phải loạn 0,75 độ, mắt trái loạn 0,75 độ.

Cho em hỏi, với tình trạng mắt loạn thị này theo Thông tư liên tịch Số 16/2026/TTLT-BYT-BQP có thuộc vào loại được miễn NVQS hay không ạ?

Trong khi chờ đợi phản hồi từ Quý anh/ chị, em xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Thân gửi Quý anh/ chị,

Theo Thông tư liên tịch Số 16/2026/TTLT-BYT-BQP ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2016, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016 quy định về việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tại Mục 5, Phần 1, Nội dung số II (Bảng số 2) quy định các loại loạn thị  thuộc loại điểm 6.

Tại Điểm e Khoản 4 Điều 9 của thông tư này quy định Loại 6: có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6 thuộc loại tình trạng sức khoẻ Kém (theo Điểm e, Khoản 2, Điều 9 của TT này).

Vào ngày 30/10/2020, em có khám sức khoẻ tại Trạm Y tế xã Suối Đá và đã xuất trình phiếu khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh với kết luận của bác sĩ hai mắt bị loạn thị nhẹ. Cụ thể  mắt phải loạn 0,75 độ, mắt trái loạn 0,75 độ.

Cho em hỏi, với tình trạng mắt loạn thị này theo Thông tư liên tịch Số 16/2026/TTLT-BYT-BQP có thuộc vào loại được miễn NVQS hay không ạ?

Trong khi chờ đợi phản hồi từ Quý anh/ chị, em xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: