(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0356862285     Email: binhtran0601@gmail.com     Địa chỉ: 65A- Phạm Văn chiêu- Khu Phố 1- Phường 2- thành phố Tây Ninh- tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 04/11/2020 - 12 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 04/11/2020 - 14 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi: Kính gửi UBND thành phố Tây Ninh Tôi tên: Trương Thị Bích Thuỷ Hiện nay tôi có thửa đất muốn hỏi đất của tôi có thể chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trồng cây hàng năm thành đất ở đô thị được không, và tôi muốn xin giấy phép xây dựng để xây nhà Thửa đất số: 105 Tở bản đồ số : 07 Địa chỉ thửa đất: 65A- Phạm Văn Chiêu- khu phố 1- phường 2- thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 09/11/2020 - 14 Giờ 35 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố thông tin đến bạn như sau:

Căn cứ Điều 9 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định:

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

2. Bổ sung các Khoản 4, 5, 6 và 7 vào Điều 7 như sau:

...

7. Hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất mà không lập dự án đầu tư gồm:

a) Đơn đề nghị thẩm định của người xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 03b ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Căn cứ Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết các TTHC lĩnh vực  Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện tại Bộ phận Một cửa của UBND thành phố Tây Ninh để thí điểm nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, đề nghị công dân liên hệ và nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh để được hướng dẫn, thực hiện TTHC theo đúng quy định. Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị thẩm định của người xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 03b ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi: Kính gửi UBND thành phố Tây Ninh Tôi tên: Trương Thị Bích Thuỷ Hiện nay tôi có thửa đất muốn hỏi đất của tôi có thể chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trồng cây hàng năm thành đất ở đô thị được không, và tôi muốn xin giấy phép xây dựng để xây nhà Thửa đất số: 105 Tở bản đồ số : 07 Địa chỉ thửa đất: 65A- Phạm Văn Chiêu- khu phố 1- phường 2- thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Kính gửi UBND thành phố Tây Ninh Tôi tên: Trương Thị Bích Thuỷ Hiện nay tôi có thửa đất muốn hỏi đất của tôi có thể chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trồng cây hàng năm thành đất ở đô thị được không, và tôi muốn xin giấy phép xây dựng để xây nhà Thửa đất số: 105 Tở bản đồ số : 07 Địa chỉ thửa đất: 65A- Phạm Văn Chiêu- khu phố 1- phường 2- thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: