(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thông tin quy hoạch đất
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0985562115     Email: Phanthanh0619@gmail.com     Địa chỉ: Ấp Thuận Tân,xã Truông Mít,h Dương Minh Châu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 03/11/2020 - 07 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 03/11/2020 - 09 Giờ 36 phút

Nội dung câu hỏi: Tôi có miếng đất ở ấp Lộc Khê,xã Gia Lộc,Trảng Bàng, Tây Ninh Thửa 712 , bản đồ số 13. Cho tôi hỏi thửa đất trên hiện tại có vào diện quy hoạch gì không
Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND thị xã Trảng Bàng     
Thời gian trả lời: 09/11/2020 - 13 Giờ 57 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào Ông/Bà!

Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng đã nhận được câu hỏi của Ông/Ba và trả lời ông bà như sau:

 

Nội dung câu hỏi của Ông/Bà thuộc loại thông tin về dữ liệu đất đai. Theo khoản 2 Điều 15 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định: “Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai. Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính”.

 

Đồng thời, theo khoản 2 Điều 9 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định: “Khai thác thông tin đất đai thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản tại cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai”.

 

Do vậy, đề nghị Ông/Bà điền đầy đủ các nội dung theo mẫu số 01/PYC ban kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Trảng Bàng hoặc UBND phường Gia Lộc để được cung cấp thông tin theo yêu cầu.

 

Trân trọng!


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thông tin quy hoạch đất
 Nội dung câu hỏi: Tôi có miếng đất ở ấp Lộc Khê,xã Gia Lộc,Trảng Bàng, Tây Ninh Thửa 712 , bản đồ số 13. Cho tôi hỏi thửa đất trên hiện tại có vào diện quy hoạch gì không
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Tôi có miếng đất ở ấp Lộc Khê,xã Gia Lộc,Trảng Bàng, Tây Ninh Thửa 712 , bản đồ số 13. Cho tôi hỏi thửa đất trên hiện tại có vào diện quy hoạch gì không
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: