(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Học liên thông ĐH
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại: 0888409516     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 01/11/2020 - 19 Giờ 09 phút     Ngày chuyển: 02/11/2020 - 07 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi Sở Giáo Dục: Thực hiện theo nghị định 71/2020/NĐ-CP E là giáo viên Tin học muốn liên thông lên Đại Học nhưng em tìm kiếm tất cả các trường thì chỉ liên thông đại học công nghệ thông tin (CNTT). Hiện tại e đang có bằng CĐSP Tin Học. Vậy cho em hỏi em liên thông lên ĐH CNTT có được không ạ? 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 09/11/2020 - 10 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Giáo dục Thường xuyên - Trung học trả lời bạn như sau:

Việc học liên thông lên đại học là nhu cầu của cá nhân giáo viên, Sở GDĐT không có ý kiến./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Học liên thông ĐH
 Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi Sở Giáo Dục: Thực hiện theo nghị định 71/2020/NĐ-CP E là giáo viên Tin học muốn liên thông lên Đại Học nhưng em tìm kiếm tất cả các trường thì chỉ liên thông đại học công nghệ thông tin (CNTT). Hiện tại e đang có bằng CĐSP Tin Học. Vậy cho em hỏi em liên thông lên ĐH CNTT có được không ạ? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi Sở Giáo Dục: Thực hiện theo nghị định 71/2020/NĐ-CP E là giáo viên Tin học muốn liên thông lên Đại Học nhưng em tìm kiếm tất cả các trường thì chỉ liên thông đại học công nghệ thông tin (CNTT). Hiện tại e đang có bằng CĐSP Tin Học. Vậy cho em hỏi em liên thông lên ĐH CNTT có được không ạ? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: