(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cần biết thông tin hồ sơ
Người hỏi : Nguyễn văn Hòa      Số điện thoại: 0977432622     Email: null     Địa chỉ: Xã lợi thuận - Huyện bến cầu
Ngày hỏi: 30/10/2020 - 10 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 30/10/2020 - 10 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi: Hồ sơ này của tôi đã có sổ chưa
Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 03/11/2020 - 14 Giờ 12 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

File đính kèm


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cần biết thông tin hồ sơ
 Nội dung câu hỏi: Hồ sơ này của tôi đã có sổ chưa
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Hồ sơ này của tôi đã có sổ chưa
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: