(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Trường TTPT Nguyễn Bỉnh Khiêm TP Tây Ninh tổ chức dạy học sai qui định thời gian học
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0896883889     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 29/10/2020 - 19 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 30/10/2020 - 08 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

 Trường TTPT Nguyễn Bỉnh Khiêm TP Tây Ninh tổ chức dạy học sai qui định thời gian học

-Tôi là phụ huynh có con học lớp 12 Trường TTPT Nguyễn Bỉnh Khiêm TP Tây Ninh .

-Nhà trường tổ chức dạy học sai qui định của Bộ giáo dục  về giờ học cụ thể: Thời gian vào lớp từ 6 giờ sáng (từ 6 giờ dến 7 giờ sáng nhà trường tổ chức dò bài) , gây áp lực lên học sinh và phụ huynh , ảnh hưởng lên tâm sinh lí  vì cháu đang giai đoạn phát triển.

-Kính chuyển thông tin đến nghành giáo dục tỉnh để có phương án chấn chỉnh .


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 09/11/2020 - 10 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

   Về vội dung phụ huynh phản ảnh nêu trên, Sở GDĐT sẽ trao đổi với Ban giám hiệu Trường TH-THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm xem xét và điều chỉnh thời gian học tập phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập, sinh hoạt.

   Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Trường TTPT Nguyễn Bỉnh Khiêm TP Tây Ninh tổ chức dạy học sai qui định thời gian học
 Nội dung câu hỏi:

 Trường TTPT Nguyễn Bỉnh Khiêm TP Tây Ninh tổ chức dạy học sai qui định thời gian học

-Tôi là phụ huynh có con học lớp 12 Trường TTPT Nguyễn Bỉnh Khiêm TP Tây Ninh .

-Nhà trường tổ chức dạy học sai qui định của Bộ giáo dục  về giờ học cụ thể: Thời gian vào lớp từ 6 giờ sáng (từ 6 giờ dến 7 giờ sáng nhà trường tổ chức dò bài) , gây áp lực lên học sinh và phụ huynh , ảnh hưởng lên tâm sinh lí  vì cháu đang giai đoạn phát triển.

-Kính chuyển thông tin đến nghành giáo dục tỉnh để có phương án chấn chỉnh .

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

 Trường TTPT Nguyễn Bỉnh Khiêm TP Tây Ninh tổ chức dạy học sai qui định thời gian học

-Tôi là phụ huynh có con học lớp 12 Trường TTPT Nguyễn Bỉnh Khiêm TP Tây Ninh .

-Nhà trường tổ chức dạy học sai qui định của Bộ giáo dục  về giờ học cụ thể: Thời gian vào lớp từ 6 giờ sáng (từ 6 giờ dến 7 giờ sáng nhà trường tổ chức dò bài) , gây áp lực lên học sinh và phụ huynh , ảnh hưởng lên tâm sinh lí  vì cháu đang giai đoạn phát triển.

-Kính chuyển thông tin đến nghành giáo dục tỉnh để có phương án chấn chỉnh .

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: