(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Áp lực đầu năm của giáo viên trường Tiểu học Thị Trấn Hòa Thành.
Người hỏi : Tập thể     Số điện thoại: 0565971292     Email:      Địa chỉ: Thị xã Hòa Thành
Ngày hỏi: 01/10/2020 - 11 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 01/10/2020 - 11 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:   - "Ngài" Chủ tịch UBND thị xã  Hòa Thành.

                  - Ban thi đua phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã  Hòa Thành

  Chúng tôi là giáo viên của trường TH Thị Trấn thị xã Hòa Thành xin hỏi:

     1/ Câu hỏi đặt ra trên cổng thông tin điện tử không ghi tên người hỏi cụ thể có được trả lời không? Chúng tôi đã hỏi rất nhiều lần mà không được cấp lãnh đạo (phòng GD và ĐT thị xã Hòa Thành) trả lời và không có chỉ đạo gì cho phù hợp. Vậy có đúng quy định không? (Gây bức xúc cho giáo viên)

    2/ Một giáo viên, trong 01 năm học, phải tham gia hơn 10 cuộc thi có áp lực không? (thi gv giỏi cấp trường, cấp thị; gvcn giỏi cấp trường, cấp thị, cấp tỉnh; hội giảng cấp trường, cấp thị, cấp tỉnh; thi gv làm tổng phụ trách giỏi cấp trường, thi VCĐ cấp trường, cấp thị,...) Xin hỏi thời gian đâu để giáo viên lo chất lượng cho học sinh ?

    3/ Nếu giáo viên đủ chuẩn đăng kí thi đua mà không đăng kí thì được "mời " lên văn phòng giải trình và hiệu trưởng chỉ định . Như vậy có dân chủ không? Đầu năm hiệu trưởng "ép" giáo viên đăng kí vượt chỉ tiêu, cuối năm giáo viên đạt tất cả các điều kiện  CSTĐ thì bị cắt danh hiệu, hiệu trưởng không cần tính điểm gì cả nghiễm nhiên đứng đầu danh sách. Vậy có công bằng không? (Đã diễn ra nhiều năm như thế rồi)

   4/ Chức vụ tổ phó trong trường tiểu học có được hưởng phụ cấp 0,15 (theo điều lệ trường tiểu học) không? Tổ phó trường TH Thị Trấn không được hưởng có đúng không?

   5/ Đầu năm giáo viên  đăng kí nhận bằng khen của tỉnh. Cuối năm, giáo viên đạt đủ các tiêu chuẩn. Hiệu trưởng tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả số phiếu  không đạt 70% thì không được làm hồ sơ để xét. Xin hỏi hiệu trưởng thực hiện có đúng quy định không?

(Đã áp dụng 02 năm qua)

    6/ Lấy điểm vi phạm của học sinh để trừ điểm thi đua cho giáo viên có phù hợp không?

Mong các cấp lãnh đạo sớm trả lời những thắc mắc của chúng tôi để chúng tôi yên tâm công tác.

Trân trọng kính chào.

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND thị xã Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 09/10/2020 - 13 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     10 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ghi nhận ý kiến phản ánh. UBND thị xã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Áp lực đầu năm của giáo viên trường Tiểu học Thị Trấn Hòa Thành.
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:   - "Ngài" Chủ tịch UBND thị xã  Hòa Thành.

                  - Ban thi đua phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã  Hòa Thành

  Chúng tôi là giáo viên của trường TH Thị Trấn thị xã Hòa Thành xin hỏi:

     1/ Câu hỏi đặt ra trên cổng thông tin điện tử không ghi tên người hỏi cụ thể có được trả lời không? Chúng tôi đã hỏi rất nhiều lần mà không được cấp lãnh đạo (phòng GD và ĐT thị xã Hòa Thành) trả lời và không có chỉ đạo gì cho phù hợp. Vậy có đúng quy định không? (Gây bức xúc cho giáo viên)

    2/ Một giáo viên, trong 01 năm học, phải tham gia hơn 10 cuộc thi có áp lực không? (thi gv giỏi cấp trường, cấp thị; gvcn giỏi cấp trường, cấp thị, cấp tỉnh; hội giảng cấp trường, cấp thị, cấp tỉnh; thi gv làm tổng phụ trách giỏi cấp trường, thi VCĐ cấp trường, cấp thị,...) Xin hỏi thời gian đâu để giáo viên lo chất lượng cho học sinh ?

    3/ Nếu giáo viên đủ chuẩn đăng kí thi đua mà không đăng kí thì được "mời " lên văn phòng giải trình và hiệu trưởng chỉ định . Như vậy có dân chủ không? Đầu năm hiệu trưởng "ép" giáo viên đăng kí vượt chỉ tiêu, cuối năm giáo viên đạt tất cả các điều kiện  CSTĐ thì bị cắt danh hiệu, hiệu trưởng không cần tính điểm gì cả nghiễm nhiên đứng đầu danh sách. Vậy có công bằng không? (Đã diễn ra nhiều năm như thế rồi)

   4/ Chức vụ tổ phó trong trường tiểu học có được hưởng phụ cấp 0,15 (theo điều lệ trường tiểu học) không? Tổ phó trường TH Thị Trấn không được hưởng có đúng không?

   5/ Đầu năm giáo viên  đăng kí nhận bằng khen của tỉnh. Cuối năm, giáo viên đạt đủ các tiêu chuẩn. Hiệu trưởng tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả số phiếu  không đạt 70% thì không được làm hồ sơ để xét. Xin hỏi hiệu trưởng thực hiện có đúng quy định không?

(Đã áp dụng 02 năm qua)

    6/ Lấy điểm vi phạm của học sinh để trừ điểm thi đua cho giáo viên có phù hợp không?

Mong các cấp lãnh đạo sớm trả lời những thắc mắc của chúng tôi để chúng tôi yên tâm công tác.

Trân trọng kính chào.

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:   - "Ngài" Chủ tịch UBND thị xã  Hòa Thành.

                  - Ban thi đua phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã  Hòa Thành

  Chúng tôi là giáo viên của trường TH Thị Trấn thị xã Hòa Thành xin hỏi:

     1/ Câu hỏi đặt ra trên cổng thông tin điện tử không ghi tên người hỏi cụ thể có được trả lời không? Chúng tôi đã hỏi rất nhiều lần mà không được cấp lãnh đạo (phòng GD và ĐT thị xã Hòa Thành) trả lời và không có chỉ đạo gì cho phù hợp. Vậy có đúng quy định không? (Gây bức xúc cho giáo viên)

    2/ Một giáo viên, trong 01 năm học, phải tham gia hơn 10 cuộc thi có áp lực không? (thi gv giỏi cấp trường, cấp thị; gvcn giỏi cấp trường, cấp thị, cấp tỉnh; hội giảng cấp trường, cấp thị, cấp tỉnh; thi gv làm tổng phụ trách giỏi cấp trường, thi VCĐ cấp trường, cấp thị,...) Xin hỏi thời gian đâu để giáo viên lo chất lượng cho học sinh ?

    3/ Nếu giáo viên đủ chuẩn đăng kí thi đua mà không đăng kí thì được "mời " lên văn phòng giải trình và hiệu trưởng chỉ định . Như vậy có dân chủ không? Đầu năm hiệu trưởng "ép" giáo viên đăng kí vượt chỉ tiêu, cuối năm giáo viên đạt tất cả các điều kiện  CSTĐ thì bị cắt danh hiệu, hiệu trưởng không cần tính điểm gì cả nghiễm nhiên đứng đầu danh sách. Vậy có công bằng không? (Đã diễn ra nhiều năm như thế rồi)

   4/ Chức vụ tổ phó trong trường tiểu học có được hưởng phụ cấp 0,15 (theo điều lệ trường tiểu học) không? Tổ phó trường TH Thị Trấn không được hưởng có đúng không?

   5/ Đầu năm giáo viên  đăng kí nhận bằng khen của tỉnh. Cuối năm, giáo viên đạt đủ các tiêu chuẩn. Hiệu trưởng tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả số phiếu  không đạt 70% thì không được làm hồ sơ để xét. Xin hỏi hiệu trưởng thực hiện có đúng quy định không?

(Đã áp dụng 02 năm qua)

    6/ Lấy điểm vi phạm của học sinh để trừ điểm thi đua cho giáo viên có phù hợp không?

Mong các cấp lãnh đạo sớm trả lời những thắc mắc của chúng tôi để chúng tôi yên tâm công tác.

Trân trọng kính chào.

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: