(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hướng dẫn cách tính dự toán năm 2020
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0964649965     Email:      Địa chỉ: Gò Dầu
Ngày hỏi: 24/09/2020 - 10 Giờ 42 phút     Ngày chuyển: 24/09/2020 - 11 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi:

Hiện nay tỉnh Tây Ninh có hướng dẫn lập dự toán theo NĐ68/2019, thông tư 09/2020, thông tư 10/2019/TT-BXD thông tư 11/2019/TT-BXD, thông tư 15/2019/TT-BXD chưa?

Cách lập dự toán hiện tại như thế nào?

Cám ơn nhiều.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 05/10/2020 - 15 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời như sau:

1. Cơ cấu chi phí thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 679/SXD-QLXD ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng (đính kèm).

3. Định mức xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về Ban hành Định mức xây dựng.

Sở Xây dựng trả lời để cá nhân hỏi biết và thực hiện.

Trân trọng./.

 

 


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hướng dẫn cách tính dự toán năm 2020
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi:

Hiện nay tỉnh Tây Ninh có hướng dẫn lập dự toán theo NĐ68/2019, thông tư 09/2020, thông tư 10/2019/TT-BXD thông tư 11/2019/TT-BXD, thông tư 15/2019/TT-BXD chưa?

Cách lập dự toán hiện tại như thế nào?

Cám ơn nhiều.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi:

Hiện nay tỉnh Tây Ninh có hướng dẫn lập dự toán theo NĐ68/2019, thông tư 09/2020, thông tư 10/2019/TT-BXD thông tư 11/2019/TT-BXD, thông tư 15/2019/TT-BXD chưa?

Cách lập dự toán hiện tại như thế nào?

Cám ơn nhiều.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: