(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Trả kết quả, xác nhận tưpháp.
Người hỏi : Trần Phương Nam     Số điện thoại: 0908557759     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/09/2020 - 11 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 22/09/2020 - 07 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi đã gửi làm" xác nhận lý lịch tư pháp" từ ngày 13/08/2020 để bổ sung hồ sơ xin việc làm mới. Cho đến nay, chưa có kết quả trả lời, ảnh hưởng đến việc xin việc làm của tôi. Tôi muốn hỏi ,không biết hởi cơ quan nào, làm bao lâu, khi nào trả kết quả . Xin cảm ơn !(có file gửi kèm)


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 30/09/2020 - 16 Giờ 26 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua tra cứu hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp Tây Ninh thì hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) của ông Trần Phương Nam có số thứ tự tiếp nhận là 3433, tiếp nhận ngày 18/8/2020 và hẹn trả kết quả ngày 09/09/2020.

 Ngày 28/8/2020 Sở Tư pháp đã giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP cho ông (Phiếu Lý lịch tư pháp số: 3659/STP-HC&BTTP) và gửi trả kết quả sang Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh (trả kết quả sớm trước 10 ngày so với thời hạn trong phiếu hẹn). Cùng ngày, Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đã chuyển giao Phiếu Lý lịch tư pháp của ông cho Bưu điện tỉnh Tây Ninh (do Ông đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và đăng ký nhận tại bưu cục). Do vậy, đề nghị ông liên hệ với Bưu cục tại địa chỉ nơi ông đã đăng ký để nhận kết quả.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Trả kết quả, xác nhận tưpháp.
 Nội dung câu hỏi:

Tôi đã gửi làm" xác nhận lý lịch tư pháp" từ ngày 13/08/2020 để bổ sung hồ sơ xin việc làm mới. Cho đến nay, chưa có kết quả trả lời, ảnh hưởng đến việc xin việc làm của tôi. Tôi muốn hỏi ,không biết hởi cơ quan nào, làm bao lâu, khi nào trả kết quả . Xin cảm ơn !(có file gửi kèm)

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi đã gửi làm" xác nhận lý lịch tư pháp" từ ngày 13/08/2020 để bổ sung hồ sơ xin việc làm mới. Cho đến nay, chưa có kết quả trả lời, ảnh hưởng đến việc xin việc làm của tôi. Tôi muốn hỏi ,không biết hởi cơ quan nào, làm bao lâu, khi nào trả kết quả . Xin cảm ơn !(có file gửi kèm)

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: