(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế biến tinh bột mì
Người hỏi : Tổ chức     Số điện thoại: 0919267499     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/09/2020 - 14 Giờ 42 phút     Ngày chuyển: 23/09/2020 - 11 Giờ 32 phút

Nội dung câu hỏi:

Lượng nước cho phép sử dụng để sản xuất 1 tấn bột mì là bao nhiêu?

Số liệu (12 m3 nước/ tấn bột)     có còn áp dụng không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 24/09/2020 - 14 Giờ 31 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 105/TB-STNMT ngày 07/01/2015 về việc áp dụng định mức nước thải trong kê khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, trong đó đã nêu: "..thống nhất định mức đối với các cơ sở chưa lắp đặt đồng hồ đúng quy định để đo lưu lượng nước thải sản xuất như sau: Đối với ngành nghề chế biến khoai mì định mức cơ sở sử dụng công nghệ ly tâm là 12 m3/tấn bột khô, nếu sản phẩm là bột ướt được quy đổi bằng 65% bột khô..."


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế biến tinh bột mì
 Nội dung câu hỏi:

Lượng nước cho phép sử dụng để sản xuất 1 tấn bột mì là bao nhiêu?

Số liệu (12 m3 nước/ tấn bột)     có còn áp dụng không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Lượng nước cho phép sử dụng để sản xuất 1 tấn bột mì là bao nhiêu?

Số liệu (12 m3 nước/ tấn bột)     có còn áp dụng không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: