(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục đổi màu xe oto
Người hỏi : Nguyễn Minh Nhật     Số điện thoại: 0913667021     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 02/06/2020 - 10 Giờ 56 phút     Ngày chuyển: 02/06/2020 - 16 Giờ 03 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn đổi màu xe oto từ trắng sang đỏ thì cần làm thủ tục đăng ký như thế nào.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Công an Tỉnh     
Thời gian trả lời: 17/11/2020 - 13 Giờ 41 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Quý Anh, Chị truy cập vào đường dẫn dưới đây để có thêm thông tin các bước thực hiện:

http://bocongan.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/dang-ky-quan-ly-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo/doi-giay-chung-nhan-dang-ky-xe-bien-so-xe-tai-cong-an-cap-tinh-654.html

 

Trân trọng !

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục đổi màu xe oto
 Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn đổi màu xe oto từ trắng sang đỏ thì cần làm thủ tục đăng ký như thế nào.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn đổi màu xe oto từ trắng sang đỏ thì cần làm thủ tục đăng ký như thế nào.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: