(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bảo Hiểm Xã Hội giữa hai địa phương:
Người hỏi : Trần Phương Nam     Số điện thoại: 0908557759     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/05/2020 - 18 Giờ 31 phút     Ngày chuyển: 01/06/2020 - 08 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi đã đóng BHXH hơn 20 năm 3 tháng, khi làm công ty củ cấp nhà ở thời gian công tác. Tháng 8/2019 công ty củ tôi chuyển giao cho Việt Nam, công nhân tự xoay trở chỗ ở mới, tự tìm việc làm mới. Do tôi nhà ở Tây Ninh, muốn chuyển cả gia đình về Tây Ninh sinh sống và con đi học. Khó khăn, con tôi còn đi học kéo dài do dịch bệnh covid-19, chưa chuyển trường về Tây Ninh học. Vì thế, tôi chưa xin việc làm mới mà đang hưởng trợ cấp thất nghiêp đến tháng 6/2020 là đủ. Qua trên, toàn cảnh khó khăn con đi học, chuẩn bị chuyển nơi sinh sống, dịch covid-19. Nhờ cơ quan hướng dẫn thêm: Sổ BHXH của tôi có trình báo cơ quan BHXH ở quê nhà Tây Ninh, khi chưa có việc làm, sợ không làm trình tự sẽ bị ảnh hưởng quyền lợi BHXH về sau. Xin cảm ơn nhiều.


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 09/06/2020 - 13 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

      BHXH tỉnh Tây Ninh xin trả lời như sau:

      - Theo khoản 2 Điều 18 Luật BHXH quy định người lao động được quyền giữ sổ BHXH.

     - Tại khoản 4 Sửa đổi, bổ sung Điều 46  Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 về sửa đổi bổ sung Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định: Sổ BHXH của người lao động di chuyển đơn vị đóng được chuyển toàn bộ quá trình thời gian đã đóng đến đơn vị mới để ghi quá trình đóng tiếp. 

      Như vậy, khi Ông tiếp tục tham gia đơn vị khác thì Ông chỉ cần cung cấp số sổ BHXH cho đơn vị mới để cộng tiếp thời gian tham gia BHXH trước đó.

       Chào trân trọng ! 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bảo Hiểm Xã Hội giữa hai địa phương:
 Nội dung câu hỏi:

Tôi đã đóng BHXH hơn 20 năm 3 tháng, khi làm công ty củ cấp nhà ở thời gian công tác. Tháng 8/2019 công ty củ tôi chuyển giao cho Việt Nam, công nhân tự xoay trở chỗ ở mới, tự tìm việc làm mới. Do tôi nhà ở Tây Ninh, muốn chuyển cả gia đình về Tây Ninh sinh sống và con đi học. Khó khăn, con tôi còn đi học kéo dài do dịch bệnh covid-19, chưa chuyển trường về Tây Ninh học. Vì thế, tôi chưa xin việc làm mới mà đang hưởng trợ cấp thất nghiêp đến tháng 6/2020 là đủ. Qua trên, toàn cảnh khó khăn con đi học, chuẩn bị chuyển nơi sinh sống, dịch covid-19. Nhờ cơ quan hướng dẫn thêm: Sổ BHXH của tôi có trình báo cơ quan BHXH ở quê nhà Tây Ninh, khi chưa có việc làm, sợ không làm trình tự sẽ bị ảnh hưởng quyền lợi BHXH về sau. Xin cảm ơn nhiều.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi đã đóng BHXH hơn 20 năm 3 tháng, khi làm công ty củ cấp nhà ở thời gian công tác. Tháng 8/2019 công ty củ tôi chuyển giao cho Việt Nam, công nhân tự xoay trở chỗ ở mới, tự tìm việc làm mới. Do tôi nhà ở Tây Ninh, muốn chuyển cả gia đình về Tây Ninh sinh sống và con đi học. Khó khăn, con tôi còn đi học kéo dài do dịch bệnh covid-19, chưa chuyển trường về Tây Ninh học. Vì thế, tôi chưa xin việc làm mới mà đang hưởng trợ cấp thất nghiêp đến tháng 6/2020 là đủ. Qua trên, toàn cảnh khó khăn con đi học, chuẩn bị chuyển nơi sinh sống, dịch covid-19. Nhờ cơ quan hướng dẫn thêm: Sổ BHXH của tôi có trình báo cơ quan BHXH ở quê nhà Tây Ninh, khi chưa có việc làm, sợ không làm trình tự sẽ bị ảnh hưởng quyền lợi BHXH về sau. Xin cảm ơn nhiều.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: