(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: ĐƠN XIN KHIẾU NẠI
Người hỏi : LÊ DUY LINH     Số điện thoại: 0934033583     Email:      Địa chỉ: KHU PHỐ HÒA LỢI,PHƯỜNG AN HÒA,THỊ XÃ TRẢNG BÀNG
Ngày hỏi: 30/05/2020 - 07 Giờ 56 phút     Ngày chuyển: 01/06/2020 - 09 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

ĐƠN XIN KHIẾU NẠI

Kính gữi:  UBND Thị Xã Trảng Bàng

                  Phòng Nội vụ Trảng Bàng

                  Ban lãnh đạo phòng Giáo Dục Đào Tạo Trảng Bàng

                  Đảng uỷ , uỷ Ban nhân dân phường An Hoà Thị Xã Trảng Bàng

                  Ban chấp hành chi bộ trường Tiểu  học An Hoà

                  Ban thanh tra Ban chấp hành công đoàn trường tiểu học An Hoà

Tôi tên: Lê Duy Linh            sinh ngày 6/6/1960

Quê quán: khu phố Hoà Lợi, phường An Hoà thị xã Trảng Bàng.

Hiện là nhân viên bảo vệ trường TH An Hoà cũ( cơ sở 3) điểm trường An Lợi cũ

Lý do: khiếu nại về việc tuyển dụng hợp đồng nhân viên trường tiểu học An Hoà.

Kính thưa quý cấp lãnh đạo (phòng/ ban) tôi xin trình bày sự việc như sau: Bản thân tôi trong suốt

hợp đồng( NVBV) trường 21 năm qua. Tôi đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, bầu nhiệt quyết

cống hiến cho phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương, chưa lần nào bị khiển trách trước ngành

hay bị kỷ luật, thậm chí có năm còn công nhận danh hiệu" lao động tiên tiến" của ngành giáo dục.

Đồng thời tôi đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đã nhận " Kỷ niệm chương 20 năm vì sự nghiệp

giáo dục". Nay tôi đã sắp đến tuổi hưu, nên tôi có làm hồ sơ cho con tôi là Lê Pha Lê( sinh năm 1985)

xin tiếp nối công việc và hợp đồng nhân viên bảo vệ thay tôi.

Nhưng vừa rồi gần đây vào ngày 21/05/2020 cô Nguyễn Thị Thanh Thuỷ ( hiệu trưởng) kiêm bí thư

chi bộ trường tiểu học An Hoà đã sắp xếp triệu tập cuộc hợp( ban trung tâm) của trường tiểu học An

Hoà cơ sở 3 để lấy ý kiến( đồng ý) nhận hợp đồng nhân viên bảo vệ của điểm trường An Lợi( cơ sở 3)

Trong đó có 2 hồ sơ gồm nhân sự sau:

1/ Lê Pha Lê( khu phố Hoà Lợi, phường An Hoà, TX Trảng Bàng)

2/ Lê hữu Thắng:  ( ???)

Mở đầu phiên hợp( lấy ý kiến) chọn 1 trong 2 nhân sự trên, cô Thuỷ( HT) đã đưa ra ý kiến là:

(đồng ý) quyền ưu tiên cho ông Chảy chủ đất( hiến) Nhưng thật ra ông Chảy này( không có hiến đất

gì cả) nhầm có ý tác động đến( ban trung tâm) để áp đảo theo sự tín nhiệm của cô là( đồng ý)  cho Lê

Hữu Thắng  làm bảo vệ trường. Trong khi đó cả( Ban trung tâm) của trường không ai hề biết( gốc tích,

lý lịch,...) về Lê Hữu Thắng cả.

Qua sự việc nêu trên bản thân gia đình tôi rất bức xúc và thiết nghĩ rằng:

1/ Nếu trong cuộc hợp( lấy ý kiến) tuyển dụng nhân viên bảo vệ thì người chủ trì cuộc họp phải nắm rõ

và giới thiệu được( gốc tích, lý lịch,...) của 2 nhân sự trên và lấy ý kiến( tín nhiệm) tại địa phương( cơ sở 3)

điểm An Lợi( có  trưởng khu phố ấp An Lợi, phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương tham gia.)

2/ Cô Thủy( hiệu trưởng) đã lạm dụng chức danh, áp chế tinh thần( quyền ưu tiên theo) ý của cô trong

cuộc họp( Ban trung tâm) là không hợp lý,  không mang tính " tập trung dân chủ" của mọi người. Tôi đã rất

chạnh lòng và buồn khi nói ra điều này: Mình đã cống hiến 20 năm sự nghiệp giáo dục mà( không được ưu

tiên gì cả)" hỏi thử có đáng buồn không?"

Trên đây là nội dung trình bày việc khiếu nại tuyển dụng hợp đồng nhân viên  bảo vệ trường tiểu học

An Hoà( cơ sở 3)

Tôi rất mong sự giúp đỡ của quý cấp xem xét và giải quyết sự việc nêu trên. Xin chân thành cảm ơn!

                                                                                       An Hoà, ngày 29 tháng 05 năm 2020

                                                                  Người kính đơn

 

                                                              Linh

 

                                                                 Lê Duy Linh

 


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ban quản trị hệ thống hỏi đáp trực tuyến     
Thời gian trả lời: 01/06/2020 - 14 Giờ 08 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn ông/bà đã gửi câu hỏi!

Nội dung câu hỏi của ông/bà không thuộc phạm vi tiếp nhận và xử lý của hệ thống. Ông/bà có thể gửi đơn khiếu nại đến các đơn vị chuyên môn đã nêu trong nội dung đơn.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: ĐƠN XIN KHIẾU NẠI
 Nội dung câu hỏi:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

ĐƠN XIN KHIẾU NẠI

Kính gữi:  UBND Thị Xã Trảng Bàng

                  Phòng Nội vụ Trảng Bàng

                  Ban lãnh đạo phòng Giáo Dục Đào Tạo Trảng Bàng

                  Đảng uỷ , uỷ Ban nhân dân phường An Hoà Thị Xã Trảng Bàng

                  Ban chấp hành chi bộ trường Tiểu  học An Hoà

                  Ban thanh tra Ban chấp hành công đoàn trường tiểu học An Hoà

Tôi tên: Lê Duy Linh            sinh ngày 6/6/1960

Quê quán: khu phố Hoà Lợi, phường An Hoà thị xã Trảng Bàng.

Hiện là nhân viên bảo vệ trường TH An Hoà cũ( cơ sở 3) điểm trường An Lợi cũ

Lý do: khiếu nại về việc tuyển dụng hợp đồng nhân viên trường tiểu học An Hoà.

Kính thưa quý cấp lãnh đạo (phòng/ ban) tôi xin trình bày sự việc như sau: Bản thân tôi trong suốt

hợp đồng( NVBV) trường 21 năm qua. Tôi đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, bầu nhiệt quyết

cống hiến cho phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương, chưa lần nào bị khiển trách trước ngành

hay bị kỷ luật, thậm chí có năm còn công nhận danh hiệu" lao động tiên tiến" của ngành giáo dục.

Đồng thời tôi đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đã nhận " Kỷ niệm chương 20 năm vì sự nghiệp

giáo dục". Nay tôi đã sắp đến tuổi hưu, nên tôi có làm hồ sơ cho con tôi là Lê Pha Lê( sinh năm 1985)

xin tiếp nối công việc và hợp đồng nhân viên bảo vệ thay tôi.

Nhưng vừa rồi gần đây vào ngày 21/05/2020 cô Nguyễn Thị Thanh Thuỷ ( hiệu trưởng) kiêm bí thư

chi bộ trường tiểu học An Hoà đã sắp xếp triệu tập cuộc hợp( ban trung tâm) của trường tiểu học An

Hoà cơ sở 3 để lấy ý kiến( đồng ý) nhận hợp đồng nhân viên bảo vệ của điểm trường An Lợi( cơ sở 3)

Trong đó có 2 hồ sơ gồm nhân sự sau:

1/ Lê Pha Lê( khu phố Hoà Lợi, phường An Hoà, TX Trảng Bàng)

2/ Lê hữu Thắng:  ( ???)

Mở đầu phiên hợp( lấy ý kiến) chọn 1 trong 2 nhân sự trên, cô Thuỷ( HT) đã đưa ra ý kiến là:

(đồng ý) quyền ưu tiên cho ông Chảy chủ đất( hiến) Nhưng thật ra ông Chảy này( không có hiến đất

gì cả) nhầm có ý tác động đến( ban trung tâm) để áp đảo theo sự tín nhiệm của cô là( đồng ý)  cho Lê

Hữu Thắng  làm bảo vệ trường. Trong khi đó cả( Ban trung tâm) của trường không ai hề biết( gốc tích,

lý lịch,...) về Lê Hữu Thắng cả.

Qua sự việc nêu trên bản thân gia đình tôi rất bức xúc và thiết nghĩ rằng:

1/ Nếu trong cuộc hợp( lấy ý kiến) tuyển dụng nhân viên bảo vệ thì người chủ trì cuộc họp phải nắm rõ

và giới thiệu được( gốc tích, lý lịch,...) của 2 nhân sự trên và lấy ý kiến( tín nhiệm) tại địa phương( cơ sở 3)

điểm An Lợi( có  trưởng khu phố ấp An Lợi, phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương tham gia.)

2/ Cô Thủy( hiệu trưởng) đã lạm dụng chức danh, áp chế tinh thần( quyền ưu tiên theo) ý của cô trong

cuộc họp( Ban trung tâm) là không hợp lý,  không mang tính " tập trung dân chủ" của mọi người. Tôi đã rất

chạnh lòng và buồn khi nói ra điều này: Mình đã cống hiến 20 năm sự nghiệp giáo dục mà( không được ưu

tiên gì cả)" hỏi thử có đáng buồn không?"

Trên đây là nội dung trình bày việc khiếu nại tuyển dụng hợp đồng nhân viên  bảo vệ trường tiểu học

An Hoà( cơ sở 3)

Tôi rất mong sự giúp đỡ của quý cấp xem xét và giải quyết sự việc nêu trên. Xin chân thành cảm ơn!

                                                                                       An Hoà, ngày 29 tháng 05 năm 2020

                                                                  Người kính đơn

 

                                                              Linh

 

                                                                 Lê Duy Linh

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

ĐƠN XIN KHIẾU NẠI

Kính gữi:  UBND Thị Xã Trảng Bàng

                  Phòng Nội vụ Trảng Bàng

                  Ban lãnh đạo phòng Giáo Dục Đào Tạo Trảng Bàng

                  Đảng uỷ , uỷ Ban nhân dân phường An Hoà Thị Xã Trảng Bàng

                  Ban chấp hành chi bộ trường Tiểu  học An Hoà

                  Ban thanh tra Ban chấp hành công đoàn trường tiểu học An Hoà

Tôi tên: Lê Duy Linh            sinh ngày 6/6/1960

Quê quán: khu phố Hoà Lợi, phường An Hoà thị xã Trảng Bàng.

Hiện là nhân viên bảo vệ trường TH An Hoà cũ( cơ sở 3) điểm trường An Lợi cũ

Lý do: khiếu nại về việc tuyển dụng hợp đồng nhân viên trường tiểu học An Hoà.

Kính thưa quý cấp lãnh đạo (phòng/ ban) tôi xin trình bày sự việc như sau: Bản thân tôi trong suốt

hợp đồng( NVBV) trường 21 năm qua. Tôi đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, bầu nhiệt quyết

cống hiến cho phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương, chưa lần nào bị khiển trách trước ngành

hay bị kỷ luật, thậm chí có năm còn công nhận danh hiệu" lao động tiên tiến" của ngành giáo dục.

Đồng thời tôi đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đã nhận " Kỷ niệm chương 20 năm vì sự nghiệp

giáo dục". Nay tôi đã sắp đến tuổi hưu, nên tôi có làm hồ sơ cho con tôi là Lê Pha Lê( sinh năm 1985)

xin tiếp nối công việc và hợp đồng nhân viên bảo vệ thay tôi.

Nhưng vừa rồi gần đây vào ngày 21/05/2020 cô Nguyễn Thị Thanh Thuỷ ( hiệu trưởng) kiêm bí thư

chi bộ trường tiểu học An Hoà đã sắp xếp triệu tập cuộc hợp( ban trung tâm) của trường tiểu học An

Hoà cơ sở 3 để lấy ý kiến( đồng ý) nhận hợp đồng nhân viên bảo vệ của điểm trường An Lợi( cơ sở 3)

Trong đó có 2 hồ sơ gồm nhân sự sau:

1/ Lê Pha Lê( khu phố Hoà Lợi, phường An Hoà, TX Trảng Bàng)

2/ Lê hữu Thắng:  ( ???)

Mở đầu phiên hợp( lấy ý kiến) chọn 1 trong 2 nhân sự trên, cô Thuỷ( HT) đã đưa ra ý kiến là:

(đồng ý) quyền ưu tiên cho ông Chảy chủ đất( hiến) Nhưng thật ra ông Chảy này( không có hiến đất

gì cả) nhầm có ý tác động đến( ban trung tâm) để áp đảo theo sự tín nhiệm của cô là( đồng ý)  cho Lê

Hữu Thắng  làm bảo vệ trường. Trong khi đó cả( Ban trung tâm) của trường không ai hề biết( gốc tích,

lý lịch,...) về Lê Hữu Thắng cả.

Qua sự việc nêu trên bản thân gia đình tôi rất bức xúc và thiết nghĩ rằng:

1/ Nếu trong cuộc hợp( lấy ý kiến) tuyển dụng nhân viên bảo vệ thì người chủ trì cuộc họp phải nắm rõ

và giới thiệu được( gốc tích, lý lịch,...) của 2 nhân sự trên và lấy ý kiến( tín nhiệm) tại địa phương( cơ sở 3)

điểm An Lợi( có  trưởng khu phố ấp An Lợi, phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương tham gia.)

2/ Cô Thủy( hiệu trưởng) đã lạm dụng chức danh, áp chế tinh thần( quyền ưu tiên theo) ý của cô trong

cuộc họp( Ban trung tâm) là không hợp lý,  không mang tính " tập trung dân chủ" của mọi người. Tôi đã rất

chạnh lòng và buồn khi nói ra điều này: Mình đã cống hiến 20 năm sự nghiệp giáo dục mà( không được ưu

tiên gì cả)" hỏi thử có đáng buồn không?"

Trên đây là nội dung trình bày việc khiếu nại tuyển dụng hợp đồng nhân viên  bảo vệ trường tiểu học

An Hoà( cơ sở 3)

Tôi rất mong sự giúp đỡ của quý cấp xem xét và giải quyết sự việc nêu trên. Xin chân thành cảm ơn!

                                                                                       An Hoà, ngày 29 tháng 05 năm 2020

                                                                  Người kính đơn

 

                                                              Linh

 

                                                                 Lê Duy Linh

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: