(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thực hiện Luật Phòng chống tác hại rượu bia của Giáo viên
Người hỏi : Nguyễn Thị Thành     Số điện thoại: 0354525845     Email:      Địa chỉ: Bến Cầu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 17/03/2020 - 11 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 17/03/2020 - 17 Giờ 04 phút

Nội dung câu hỏi:

Từ ngày 01/01/2020,  Luật Phòng chống tác hại của rượu bia của Quốc hội chính thức có hiệu lực.

Uống rượu bia không xấu, nhưng rõ ràng uống rượu bia hoàn toàn không có lợi.

Không biết Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Bến Cầu cùng các cơ sở Giáo dục khác đã triễn khai luật này đến cón bộ, công chức, viên chức, giáo viên của nhà trường hay chưa? Việc giáo viên thường xuyên tổ chức ăn nhậu có phù hợp với tinh thần chung của luật không!?

Giáo viên cán bộ làm công tác giáo dục, không chỉ dạy cho học sinh kiến thức mà còn hướng dẫn, dịnh hướng suy nghĩ, hành động từ đó hình thành nên đạo đức của học sinh, các Thầy, Cô là tấm gương đễ các em học tập và noi theo. Tôi thiết nghĩ, quyền uống rượu, bia là quyền của mỗi cá nhân, nhưng với cương vị là một giáo viên chúng ta không nên uống rượu bia, nếu có thì cũng không nên uống khi mang trên mình vai trò là giáo viên, hoặc ít nhất là đừng cho người khác hay học sinh thấy. Ấy vậy mà các giáo viên tại khu tập thể giáo viên trường Nguyễn Huệ lại tổ chức ăn nhậu nhiều ngày liền, thường xuyên tổ chức ăn nhậu đến khuya, kể cả ngày nghĩ lẫn ngày làm việc. Đặc biệt có cả giáo viên nữ, chủ chốt là cô Gái, thật là làm mất đi hình ảnh đẹp của nghề Giáo. Thiết nghĩ, nếu các Thầy Cô có muốn ăn nhậu ít ra cũng đi ra các quán, hoặc ít ra cũng vào phòng đóng cửa lại mà nhậu, đàng này Các Thầy Cô công khai ngồi giữa sân y như muốn nói với cả thế giới. Đồng ý rằng ngoài giờ hành chánh, các Thầy Cô có quyền sữ dụng rượu bia, nhưng hãy nhớ đó là nhà Tập thể Giáo viên, người ở trong đó là giáo viên.( Không phải tôi cố ý hạ thấp Cô Gái, nhưng tôi chỉ biết mỗi cô Gái, vì đã được giới thiệu trong đợt bầu cử cách đây vài năm. May là lúc đó tôi đã gạch bỏ cô Gái.).

Mặt khác, khi cả nước đang gồng mình chống Đại dịch Covid-19, Thủ tướng Chính Phủ khuyến cáo không tụ tập đông người, các Thầy Cô lại làm điều ngược lại, thật đáng lên án. 

Rất mong BGH trường Nguyễn Huệ có biện pháp nhắc nhở, tuyên truyền để mỗi giaó viên là một tấm gương để học trò noi theo.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 19/03/2020 - 09 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

file đính kèm


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thực hiện Luật Phòng chống tác hại rượu bia của Giáo viên
 Nội dung câu hỏi:

Từ ngày 01/01/2020,  Luật Phòng chống tác hại của rượu bia của Quốc hội chính thức có hiệu lực.

Uống rượu bia không xấu, nhưng rõ ràng uống rượu bia hoàn toàn không có lợi.

Không biết Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Bến Cầu cùng các cơ sở Giáo dục khác đã triễn khai luật này đến cón bộ, công chức, viên chức, giáo viên của nhà trường hay chưa? Việc giáo viên thường xuyên tổ chức ăn nhậu có phù hợp với tinh thần chung của luật không!?

Giáo viên cán bộ làm công tác giáo dục, không chỉ dạy cho học sinh kiến thức mà còn hướng dẫn, dịnh hướng suy nghĩ, hành động từ đó hình thành nên đạo đức của học sinh, các Thầy, Cô là tấm gương đễ các em học tập và noi theo. Tôi thiết nghĩ, quyền uống rượu, bia là quyền của mỗi cá nhân, nhưng với cương vị là một giáo viên chúng ta không nên uống rượu bia, nếu có thì cũng không nên uống khi mang trên mình vai trò là giáo viên, hoặc ít nhất là đừng cho người khác hay học sinh thấy. Ấy vậy mà các giáo viên tại khu tập thể giáo viên trường Nguyễn Huệ lại tổ chức ăn nhậu nhiều ngày liền, thường xuyên tổ chức ăn nhậu đến khuya, kể cả ngày nghĩ lẫn ngày làm việc. Đặc biệt có cả giáo viên nữ, chủ chốt là cô Gái, thật là làm mất đi hình ảnh đẹp của nghề Giáo. Thiết nghĩ, nếu các Thầy Cô có muốn ăn nhậu ít ra cũng đi ra các quán, hoặc ít ra cũng vào phòng đóng cửa lại mà nhậu, đàng này Các Thầy Cô công khai ngồi giữa sân y như muốn nói với cả thế giới. Đồng ý rằng ngoài giờ hành chánh, các Thầy Cô có quyền sữ dụng rượu bia, nhưng hãy nhớ đó là nhà Tập thể Giáo viên, người ở trong đó là giáo viên.( Không phải tôi cố ý hạ thấp Cô Gái, nhưng tôi chỉ biết mỗi cô Gái, vì đã được giới thiệu trong đợt bầu cử cách đây vài năm. May là lúc đó tôi đã gạch bỏ cô Gái.).

Mặt khác, khi cả nước đang gồng mình chống Đại dịch Covid-19, Thủ tướng Chính Phủ khuyến cáo không tụ tập đông người, các Thầy Cô lại làm điều ngược lại, thật đáng lên án. 

Rất mong BGH trường Nguyễn Huệ có biện pháp nhắc nhở, tuyên truyền để mỗi giaó viên là một tấm gương để học trò noi theo.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Từ ngày 01/01/2020,  Luật Phòng chống tác hại của rượu bia của Quốc hội chính thức có hiệu lực.

Uống rượu bia không xấu, nhưng rõ ràng uống rượu bia hoàn toàn không có lợi.

Không biết Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Bến Cầu cùng các cơ sở Giáo dục khác đã triễn khai luật này đến cón bộ, công chức, viên chức, giáo viên của nhà trường hay chưa? Việc giáo viên thường xuyên tổ chức ăn nhậu có phù hợp với tinh thần chung của luật không!?

Giáo viên cán bộ làm công tác giáo dục, không chỉ dạy cho học sinh kiến thức mà còn hướng dẫn, dịnh hướng suy nghĩ, hành động từ đó hình thành nên đạo đức của học sinh, các Thầy, Cô là tấm gương đễ các em học tập và noi theo. Tôi thiết nghĩ, quyền uống rượu, bia là quyền của mỗi cá nhân, nhưng với cương vị là một giáo viên chúng ta không nên uống rượu bia, nếu có thì cũng không nên uống khi mang trên mình vai trò là giáo viên, hoặc ít nhất là đừng cho người khác hay học sinh thấy. Ấy vậy mà các giáo viên tại khu tập thể giáo viên trường Nguyễn Huệ lại tổ chức ăn nhậu nhiều ngày liền, thường xuyên tổ chức ăn nhậu đến khuya, kể cả ngày nghĩ lẫn ngày làm việc. Đặc biệt có cả giáo viên nữ, chủ chốt là cô Gái, thật là làm mất đi hình ảnh đẹp của nghề Giáo. Thiết nghĩ, nếu các Thầy Cô có muốn ăn nhậu ít ra cũng đi ra các quán, hoặc ít ra cũng vào phòng đóng cửa lại mà nhậu, đàng này Các Thầy Cô công khai ngồi giữa sân y như muốn nói với cả thế giới. Đồng ý rằng ngoài giờ hành chánh, các Thầy Cô có quyền sữ dụng rượu bia, nhưng hãy nhớ đó là nhà Tập thể Giáo viên, người ở trong đó là giáo viên.( Không phải tôi cố ý hạ thấp Cô Gái, nhưng tôi chỉ biết mỗi cô Gái, vì đã được giới thiệu trong đợt bầu cử cách đây vài năm. May là lúc đó tôi đã gạch bỏ cô Gái.).

Mặt khác, khi cả nước đang gồng mình chống Đại dịch Covid-19, Thủ tướng Chính Phủ khuyến cáo không tụ tập đông người, các Thầy Cô lại làm điều ngược lại, thật đáng lên án. 

Rất mong BGH trường Nguyễn Huệ có biện pháp nhắc nhở, tuyên truyền để mỗi giaó viên là một tấm gương để học trò noi theo.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: