(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nhà ở Công vụ
Người hỏi : Nguyễn Văn Hải     Số điện thoại: 0276 3876 139     Email:      Địa chỉ: Bến Cầu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 17/03/2020 - 08 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 17/03/2020 - 08 Giờ 39 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin chào ban quản lý website, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu, Lãnh đạo trường THPT Nguyễn Huệ.

Theo nội dung Công văn số 72/PKTHT về việc cho thuê nhà ở Công vụ cho giáo viên của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu.

Tôi có một số thắc mắc sau, rất mong Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu, Trường THPT Nguyễn Huệ có thể dành chút thời gian trả lời giải thích giúp.

Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu Đối tượng được thuê nhà ở công vụ trường THPT Nguyễn Huệ: là giáo viên ở xa đến công tác tại địa phương.
Nhưng theo tôi được biết Cô Gái nhà ở ngay trong huyện cách trường chỉ hơn 10 km mà vẫn được ở nhà công vụ. Xin hỏi như vậy có đúng quy định hay không? Đề nghị nhà trường xác minh đúng đối tượng được ở nhà Công vụ, tránh tình trạng lợi dụng sữ dụng của công không đúng mục đích.

Hiện nay còn rất nhiều giáo viên thuộc sự quản lý của Phòng giáo dục vẫn đang phải ở nhà trọ, trong khi đó, hai cơ sở Nhà công vụ trên địa bàn đều còn phòng trống, không biết huyện có chính sách nào để các giáo viên này được ở nhà công vụ hay không?

Rất mong nhận được sự hướng dẫn của Lãnh đạo.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 19/03/2020 - 09 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

File đính kèm


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nhà ở Công vụ
 Nội dung câu hỏi:

Xin chào ban quản lý website, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu, Lãnh đạo trường THPT Nguyễn Huệ.

Theo nội dung Công văn số 72/PKTHT về việc cho thuê nhà ở Công vụ cho giáo viên của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu.

Tôi có một số thắc mắc sau, rất mong Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu, Trường THPT Nguyễn Huệ có thể dành chút thời gian trả lời giải thích giúp.

Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu Đối tượng được thuê nhà ở công vụ trường THPT Nguyễn Huệ: là giáo viên ở xa đến công tác tại địa phương.
Nhưng theo tôi được biết Cô Gái nhà ở ngay trong huyện cách trường chỉ hơn 10 km mà vẫn được ở nhà công vụ. Xin hỏi như vậy có đúng quy định hay không? Đề nghị nhà trường xác minh đúng đối tượng được ở nhà Công vụ, tránh tình trạng lợi dụng sữ dụng của công không đúng mục đích.

Hiện nay còn rất nhiều giáo viên thuộc sự quản lý của Phòng giáo dục vẫn đang phải ở nhà trọ, trong khi đó, hai cơ sở Nhà công vụ trên địa bàn đều còn phòng trống, không biết huyện có chính sách nào để các giáo viên này được ở nhà công vụ hay không?

Rất mong nhận được sự hướng dẫn của Lãnh đạo.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin chào ban quản lý website, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu, Lãnh đạo trường THPT Nguyễn Huệ.

Theo nội dung Công văn số 72/PKTHT về việc cho thuê nhà ở Công vụ cho giáo viên của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu.

Tôi có một số thắc mắc sau, rất mong Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu, Trường THPT Nguyễn Huệ có thể dành chút thời gian trả lời giải thích giúp.

Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu Đối tượng được thuê nhà ở công vụ trường THPT Nguyễn Huệ: là giáo viên ở xa đến công tác tại địa phương.
Nhưng theo tôi được biết Cô Gái nhà ở ngay trong huyện cách trường chỉ hơn 10 km mà vẫn được ở nhà công vụ. Xin hỏi như vậy có đúng quy định hay không? Đề nghị nhà trường xác minh đúng đối tượng được ở nhà Công vụ, tránh tình trạng lợi dụng sữ dụng của công không đúng mục đích.

Hiện nay còn rất nhiều giáo viên thuộc sự quản lý của Phòng giáo dục vẫn đang phải ở nhà trọ, trong khi đó, hai cơ sở Nhà công vụ trên địa bàn đều còn phòng trống, không biết huyện có chính sách nào để các giáo viên này được ở nhà công vụ hay không?

Rất mong nhận được sự hướng dẫn của Lãnh đạo.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: