(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: phản ánh
Người hỏi : tập thể     Số điện thoại: không có     Email:      Địa chỉ: thành phố tây ninh
Ngày hỏi: 17/03/2020 - 10 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 18/03/2020 - 07 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi:

đề nghị Cục thống kê chỉ đạo cho chi cục thống kê Thành phố tây Ninh phát tiền cho Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số ( nếu có)


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thống kê Tình     
Thời gian trả lời: 20/03/2020 - 13 Giờ 55 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào các anh chị!

Theo đề nghị của các anh chị, Cục Thống kê tỉnh xin trả lời như sau:

Theo báo cáo của Chi cục Thống kê thành phố Tây Ninh, toàn bộ kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của thành phố Tây Ninh, bao gồm các khoản: Chi cho các cuộc họp Ban Chỉ đạo, họp Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo (bao gồm tiền nước uống, in ấn tài liệu..); chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc;  chi phí bảo quản tài liệu, thiết lập và phân công quyền trên hệ thống trang điều hành tác nghiệp, tiền thêm giờ; trang trí hội trường phục vụ lễ ra quân..,  đã được chi trả đúng nội dung và đối tượng thụ hưởng theo quy định.

Thành viên Ban chỉ đạo, Văn phòng giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số nhà ở năm 2019 thành phố Tây Ninh có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ trực tiếp Chi cục Thống kê thành phố Tây Ninh để được giải đáp.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: phản ánh
 Nội dung câu hỏi:

đề nghị Cục thống kê chỉ đạo cho chi cục thống kê Thành phố tây Ninh phát tiền cho Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số ( nếu có)

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

đề nghị Cục thống kê chỉ đạo cho chi cục thống kê Thành phố tây Ninh phát tiền cho Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số ( nếu có)

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: