(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: 123213
Người hỏi : 1     Số điện thoại:      Email: dong**********@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/01/2020 - 09 Giờ 37 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Thông tin câu hỏi vi phạm quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: 123213
 Nội dung câu hỏi:

12312321

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

12312321

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: