(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: trực lễ tết
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: tây ninh
Ngày hỏi: 08/01/2020 - 14 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 09/01/2020 - 10 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi:

kính gởi UBND tỉnh Tây Ninh và Liên đoàn lao động tỉnh Tây Ninh.

theo luật lao động thì CBCC VC NLĐ được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định. nếu CBCC VC NLĐ phải trực trong những ngày này thì phải được tính là làm thêm giờ. Tuy nhiên hiện nay một số cơ quan nhà nước lại thực hiện chế độ là cho CBCC VC NLĐ nghỉ bù 1 ngày/1 buổi trực.

như vậy là đúng hay sai, phải xử lý thế nào?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 15/01/2020 - 14 Giờ 52 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Theo nội dung câu hỏi của bạn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tây Ninh trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 115 Bộ luật Lao động năm 2012 thì người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết.

Nếu người lao động làm thêm giờ vào các ngày lễ tết thì được bố trí nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ. Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật lao động (theo khoản 3 Điều 4 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013).

Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức được bố trí trực vào những ngày lễ, tết do cơ quan, đơn vị nhà nước quy định trong Nội quy, quy chế cơ quan.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: trực lễ tết
 Nội dung câu hỏi:

kính gởi UBND tỉnh Tây Ninh và Liên đoàn lao động tỉnh Tây Ninh.

theo luật lao động thì CBCC VC NLĐ được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định. nếu CBCC VC NLĐ phải trực trong những ngày này thì phải được tính là làm thêm giờ. Tuy nhiên hiện nay một số cơ quan nhà nước lại thực hiện chế độ là cho CBCC VC NLĐ nghỉ bù 1 ngày/1 buổi trực.

như vậy là đúng hay sai, phải xử lý thế nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

kính gởi UBND tỉnh Tây Ninh và Liên đoàn lao động tỉnh Tây Ninh.

theo luật lao động thì CBCC VC NLĐ được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định. nếu CBCC VC NLĐ phải trực trong những ngày này thì phải được tính là làm thêm giờ. Tuy nhiên hiện nay một số cơ quan nhà nước lại thực hiện chế độ là cho CBCC VC NLĐ nghỉ bù 1 ngày/1 buổi trực.

như vậy là đúng hay sai, phải xử lý thế nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: