(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hồ sơ mua bảo hiểm xã hội
Người hỏi : Chung     Số điện thoại: 0833547957     Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 08/01/2020 - 13 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 09/01/2020 - 08 Giờ 02 phút

Nội dung câu hỏi:

Em xin chào anh, chị .Cho em hỏi hồ sơ mua bảo hiểm xã hội khi làm ở Nhà Thuốc gồm những gì? chế độ thai sản khi làm ở nhà thuốc như thế nào ạ?Em xin chân thành cán ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 16/01/2020 - 14 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

           Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời:            

          Nếu Nhà thuốc nơi bạn đang làm việc là loại hình kinh doanh theo quy định của khoản 3, điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN); cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ BHYT, thì bạn sẽ làm các thủ tục sau để đang ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN:
           1. Hồ sơ và thủ tục đóng bảo hiểm xã hội lần đầu
         Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN); cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ BHYT thủ tục và hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN được thực hiện theo các bước sau:
           Bước 1: Người lao động
         Người lao động kê khai tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội (Theo mẫu TK1-TS - Ban hành kèm QĐ số 888/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam)
          Bước 2: Nhà thuốc/người sử dụng lao động làm
           + Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Theo mẫu TK3-TS - Ban hành kèm theo QĐ số 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam
           + Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
(Theo Mẫu D02-TS - Ban hành kèm theo QĐ số 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam)
        Bước 3: Nhà thuốc/người sử dụng lao động nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu cho cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện trên địa bàn mà Nhà thuốc/người sử dụng lao động đã đăng ký kinh doanh.

       (Khi đơn vị và người lao động đã đóng BHXH bắt buộc theo quy định thì người lao động được hưởng các chế độ thai sản; BHTN; BHTNLĐ, BNN; hưu trí, tử tuất)

         2. Đối tượng áp dụng chế độ nghỉ thai sản
         Điều 31 Luật BHXH cũng quy định:
        “1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
        a) Lao động nữ mang thai;
        b) Lao động nữ sinh con;
        c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
        d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
        đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
        e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
        2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
       3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
       4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này”.

        Trân trọng.  


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hồ sơ mua bảo hiểm xã hội
 Nội dung câu hỏi:

Em xin chào anh, chị .Cho em hỏi hồ sơ mua bảo hiểm xã hội khi làm ở Nhà Thuốc gồm những gì? chế độ thai sản khi làm ở nhà thuốc như thế nào ạ?Em xin chân thành cán ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em xin chào anh, chị .Cho em hỏi hồ sơ mua bảo hiểm xã hội khi làm ở Nhà Thuốc gồm những gì? chế độ thai sản khi làm ở nhà thuốc như thế nào ạ?Em xin chân thành cán ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: