(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đổi CMND hết hạn sang Căn Cước Công Dân
Người hỏi : Nguyễn Minh Hiếu     Số điện thoại: 0394479010     Email: tnminhhieu@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 26/12/2019 - 15 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 31/12/2019 - 11 Giờ 26 phút

Nội dung câu hỏi:

CMND của Tôi hết hạn, Tôi muốn đổi lại thẻ Căn Cước

Thủ Tục gồm các bước nào, đơn từ mẫu biểu nào.

Nếu ở Huyện Bến Cầu thì làm vào ngày thứ mấy.

Hiện Tây Ninh có thể đăng ký làm online chưa?

Xin cơ quan trả lời cho công dan nắm, Xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Công an Tỉnh     
Thời gian trả lời: 13/01/2020 - 12 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Thủ tục cấp lại CCCC được thực hiện tại cấp huyện, theo đường dẫn này: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=898

Tại Huyện Bến Cầu: Quý Anh có thể liên hệ số điện thoại 02763 761 705 (Đội CS QLHC Công an Bến Cầu) để được hỗ trợ !

Trân trọng 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đổi CMND hết hạn sang Căn Cước Công Dân
 Nội dung câu hỏi:

CMND của Tôi hết hạn, Tôi muốn đổi lại thẻ Căn Cước

Thủ Tục gồm các bước nào, đơn từ mẫu biểu nào.

Nếu ở Huyện Bến Cầu thì làm vào ngày thứ mấy.

Hiện Tây Ninh có thể đăng ký làm online chưa?

Xin cơ quan trả lời cho công dan nắm, Xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

CMND của Tôi hết hạn, Tôi muốn đổi lại thẻ Căn Cước

Thủ Tục gồm các bước nào, đơn từ mẫu biểu nào.

Nếu ở Huyện Bến Cầu thì làm vào ngày thứ mấy.

Hiện Tây Ninh có thể đăng ký làm online chưa?

Xin cơ quan trả lời cho công dan nắm, Xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: