(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tư vấn về thủ tục mở dịch vụ vệ sinh công nghiệp
Người hỏi : Vệ sinh Quốc tế     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/11/2019 - 11 Giờ 21 phút     Ngày chuyển: 08/11/2019 - 14 Giờ 03 phút

Nội dung câu hỏi:

Tư vấn giúp tôi, hiện tại tôi có 1 ít vốn mong muốn mở dịch vụ vệ sinh nhà sạch, vệ sinh công nghiệp sau xây dựng, nhưng không biết thủ tục hành chính và đăng kí kinh doanh thế nào.

 

Tôi đã có trang web https://vesinhquocte.com có cần đăng kí bộ công thương hay không ạ, xin được tư vấn phản hồi giúp tôi. Xin cảm ơn !


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Công Thương     
Thời gian trả lời: 12/11/2019 - 11 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Công Thương trả lời ông/bà như sau:

Theo Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ thì trường hợp của ông phải thực hiện thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh. Trường hợp ông kinh doanh theo hình thức doanh nghiệp thì liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ông kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh thì liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi ông kinh doanh để thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.  

Đồng thời, theo Khoản 8 Điều 3 Chương 1 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP quy định: Website thương mại điện tử là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.

Theo Khoản 1 Điều 53 Chương 4 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP quy định: Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương thông qua công cụ thông báo trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Website https://vesinhquocte.com của ông/bà nhằm mục đích mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ cho khách hàng, như vậy website của ông/bà là website thương mại điện tử. Vì vậy, ông/bà cần phải thông báo Bộ Công Thương theo các quy định như sau:

Theo Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử quy định về trách nhiệm của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán hàng (không quy định quy mô kinh doanh lớn hay nhỏ), cụ thể:

- Theo khoản 1 Điều 25 Chương III Nghị định số 52/2013/NĐ-CP thì doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân phải tiến hành thủ tục “thông báo” với Bộ Công Thương đối với Website này theo quy định tại Điều 25, 27 của Nghi định 52 (không phải tốn chi phí). Thực hiện “thông báo” trực tuyến với Bộ Công Thương tại địa chỉ: online.gov.vn (Cổng thông tin Quản lý hoạt động Thương mại điện tử). Ngoài ra, những website có chức năng mua bán, khai báo hàng hóa phải làm thủ tục “đã đăng ký” với Bộ Công Thương.

- Thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Mục 1 Chương IV Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

- Thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin trên website theo các quy định tại Mục 1 Chương III Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin.

- Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng quy định tại Mục 1 Chương V Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

- Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định số 52/2013/NĐ-CP nếu website có chức năng đặt hàng trực tuyến.

- Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương V Nghị định số 52/2013/NĐ-CP nếu website có chức năng thanh toán trực tuyến.

- Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử.

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tư vấn về thủ tục mở dịch vụ vệ sinh công nghiệp
 Nội dung câu hỏi:

Tư vấn giúp tôi, hiện tại tôi có 1 ít vốn mong muốn mở dịch vụ vệ sinh nhà sạch, vệ sinh công nghiệp sau xây dựng, nhưng không biết thủ tục hành chính và đăng kí kinh doanh thế nào.

 

Tôi đã có trang web https://vesinhquocte.com có cần đăng kí bộ công thương hay không ạ, xin được tư vấn phản hồi giúp tôi. Xin cảm ơn !

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tư vấn giúp tôi, hiện tại tôi có 1 ít vốn mong muốn mở dịch vụ vệ sinh nhà sạch, vệ sinh công nghiệp sau xây dựng, nhưng không biết thủ tục hành chính và đăng kí kinh doanh thế nào.

 

Tôi đã có trang web https://vesinhquocte.com có cần đăng kí bộ công thương hay không ạ, xin được tư vấn phản hồi giúp tôi. Xin cảm ơn !

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: