(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ BHXH
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/11/2019 - 16 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 08/11/2019 - 14 Giờ 01 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện là công an viên xã được đơn vị đóng BHXH bắt buộc nhưng hiện tại tôi đi làm thêm ở bên ngoài thì được công ty yêu cầu tham gia BHXH. Do đó tói muốn cắt BHXH ở bên chế độ Công an xã để đóng bên công ty như vậy có được hay không? Nếu như tôi làm cam kết không khiếu nại về bất cứ các chế độ BHXH liên quan sau này thì có được hay không? Hiện tại UBND xã không đồng ý cho tôi cắt BHXH. Tôi xin cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 15/11/2019 - 11 Giờ 14 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

      Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời:

       Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư 12/2010/TT-BCA:“Điều 13. Các chức danh của Công an xã và bố trí Công an xã

       Căn cứ vào quy định của Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Giám đốc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân cùng cấp trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định Phó trưởng Công an xã và Công an viên thuộc chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và quyết định cụ thể số lượng Phó trưởng Công an xã, Công an viên thường trực, Công an viên của từng xã, từng thôn, bản.”

        Căn cứ Điểm i Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

        Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn là công an viên thuộc chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã là đối tượng bắt buộc tham gia BHXH.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ BHXH
 Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện là công an viên xã được đơn vị đóng BHXH bắt buộc nhưng hiện tại tôi đi làm thêm ở bên ngoài thì được công ty yêu cầu tham gia BHXH. Do đó tói muốn cắt BHXH ở bên chế độ Công an xã để đóng bên công ty như vậy có được hay không? Nếu như tôi làm cam kết không khiếu nại về bất cứ các chế độ BHXH liên quan sau này thì có được hay không? Hiện tại UBND xã không đồng ý cho tôi cắt BHXH. Tôi xin cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện là công an viên xã được đơn vị đóng BHXH bắt buộc nhưng hiện tại tôi đi làm thêm ở bên ngoài thì được công ty yêu cầu tham gia BHXH. Do đó tói muốn cắt BHXH ở bên chế độ Công an xã để đóng bên công ty như vậy có được hay không? Nếu như tôi làm cam kết không khiếu nại về bất cứ các chế độ BHXH liên quan sau này thì có được hay không? Hiện tại UBND xã không đồng ý cho tôi cắt BHXH. Tôi xin cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: