(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sở Nội Vụ-TNN
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 12/06/2014 - 16 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 12/06/2014 - 17 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại tôi đang là công chức nằm trong biên chế trình độ của tôi là Thạc sĩ tôi được UBND tỉnh hỗ trợ 50 triệu theo Quyết định số 37 và đã nhận đầy đủ giữa năm 2013, Giờ tôi muốn học thêm 1 bằng thạc sĩ nữa về Luật cho tôi hỏi nếu tôi học thêm thạc sĩ luật thì tôi có được hỗ trợ tiếp 50tr theo Quyết định số 37 nữa không, qua tìm hiểu thì quyết định số 37 không hạn chế việc học thêm 1 bằng cao hoc nữa. Do đó không biết thế nào kính nhờ co quan chức năng trả lời giúp dùm. Trân trọng


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 19/06/2014 - 14 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Việc Ông (bà) học thêm bằng cao học nữa thì không được hỗ trợ với lý do đã được hỗ trợ bằng Thạc sĩ trước đây rồi.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sở Nội Vụ-TNN
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tại tôi đang là công chức nằm trong biên chế trình độ của tôi là Thạc sĩ tôi được UBND tỉnh hỗ trợ 50 triệu theo Quyết định số 37 và đã nhận đầy đủ giữa năm 2013, Giờ tôi muốn học thêm 1 bằng thạc sĩ nữa về Luật cho tôi hỏi nếu tôi học thêm thạc sĩ luật thì tôi có được hỗ trợ tiếp 50tr theo Quyết định số 37 nữa không, qua tìm hiểu thì quyết định số 37 không hạn chế việc học thêm 1 bằng cao hoc nữa. Do đó không biết thế nào kính nhờ co quan chức năng trả lời giúp dùm. Trân trọng

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại tôi đang là công chức nằm trong biên chế trình độ của tôi là Thạc sĩ tôi được UBND tỉnh hỗ trợ 50 triệu theo Quyết định số 37 và đã nhận đầy đủ giữa năm 2013, Giờ tôi muốn học thêm 1 bằng thạc sĩ nữa về Luật cho tôi hỏi nếu tôi học thêm thạc sĩ luật thì tôi có được hỗ trợ tiếp 50tr theo Quyết định số 37 nữa không, qua tìm hiểu thì quyết định số 37 không hạn chế việc học thêm 1 bằng cao hoc nữa. Do đó không biết thế nào kính nhờ co quan chức năng trả lời giúp dùm. Trân trọng

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: