(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thuế Kinh Doanh
Người hỏi : Cơ sở kinh doanh Internet     Số điện thoại: 01277177717     Email: truongquochung89@gmail.com     Địa chỉ: KP3 Thị Trấn Tân Biên - Tây Ninh
Ngày hỏi: 11/06/2014 - 16 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 12/06/2014 - 09 Giờ 48 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có 01 cơ sở kinh doanh dịch vụ internet (số máy kinh doanh là 30) tại KP3 Thị Trấn Tân Biên - Tây Ninh (đã được cấp giấy phép kinh doanh cách đây 9 tháng) hiện đang hoạt động bình thường, nhưng tôi thắc mắc về việc đóng thuế hàng tháng đối với cơ sở kinh doanh.

Hiện tại phòng Net tôi đóng mức thuế như sau:

Thuế năm đóng 1.000.000đ/ năm

Thuế tháng đóng 420.000đ/ tháng

Doanh thu hàng tháng cơ sở kinh doanh của tôi trung bình từ 12 - 15 triệu/ tháng

Ví dụ như tại cơ sở của nhà tôi thì người thu thuế là đội thuế của UBND Huyện Tân Biên nhưng cách thu thì tôi không được rõ vì chú thu thuế đưa ra 02 điều kiện là nếu đóng thuế hàng tháng 420.000đ/ tháng hoặc đóng theo quý là 1.260.000đ / quý (một năm đóng đủ 12 tháng hoặc 4 quý, đóng theo quý hay theo tháng thì cũng giá  như nhau).

Tôi cũng nói rõ luôn số tiền thuế trên cũng không cố định lúc đầu đóng 300.000đ/ tháng sau đó từ tháng 1/2014 trở lại đây là đóng 420.000đ/ tháng gần đây chú thu thuế lại đòi tăng thêm tiền thu, tôi hỏi có quy định nào quy định rõ số tiền thuế không thì chú thu thuế cứ nói là mức thuế này là quy định chung cho tất cả các phòng máy kinh doanh dịch vụ internet trong khu vực.

Vậy cho tôi hỏi cơ sở nào để tính thuế kinh doanh hàng tháng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ internet nhà tôi  và với mức thu của UBND Huyện Tân Biên như hiện nay có đúng với quy định không và cách thu như vậy có đúng?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Biên     
Thời gian trả lời: 27/06/2014 - 16 Giờ 58 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Tân Biên nhận được thư hỏi đáp,  thắc mắc về việc đóng thuế hàng tháng đối với cơ sơ kinh doanh dịch vụ internet.

UBND huyện Tân Biên xin được trả lời như sau:

1. Về Thuế môn bài hộ khoán:

Thực hiện theo Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài; Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 và Thông tư số 42/2003/TT-BTC  ngay 7/5/2003. của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2002/NĐ-CP ngay 30/08/2002 của Chính phủ.

2. Về Thuế GTGT hộ khoán:

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khoán thuế, cơ quan thuế xác định doanh thu, tiền thuế GTGT phải nộp theo tỷ lệ % trên doanh thu của hộ khoán căn cứ vào tài liệu, số liệu khai thuế của hộ khoán, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, kết quả điều tra doanh thu thực tế và ý kiến của Hội đồng tư vấn xã phường.

3. Về tỷ lệ GTGT để tính thuế GTGT trên doanh thu

Tại điểm b, khoản 2 Điều 13 thông tư số 219 ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng thi hành luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng:

"b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;

- Dịch vụ xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu; 5%

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

- Hoạt động kinh doanh khác : 2%"

Căn cứ quy định trên thì kinh doanh dịch vụ internet tỷ lệ 5%.

Trên đây là quy định về các khoản thu đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ internet. UBND huyện trả lời cho ông (bà) được rõ. Nếu còn gì thắc mắc, đề nghị ông (bà) liên hệ với Chi Cục thuế huyện Tân Biên đẻ được giải thích cụ thể hơn

 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thuế Kinh Doanh
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có 01 cơ sở kinh doanh dịch vụ internet (số máy kinh doanh là 30) tại KP3 Thị Trấn Tân Biên - Tây Ninh (đã được cấp giấy phép kinh doanh cách đây 9 tháng) hiện đang hoạt động bình thường, nhưng tôi thắc mắc về việc đóng thuế hàng tháng đối với cơ sở kinh doanh.

Hiện tại phòng Net tôi đóng mức thuế như sau:

Thuế năm đóng 1.000.000đ/ năm

Thuế tháng đóng 420.000đ/ tháng

Doanh thu hàng tháng cơ sở kinh doanh của tôi trung bình từ 12 - 15 triệu/ tháng

Ví dụ như tại cơ sở của nhà tôi thì người thu thuế là đội thuế của UBND Huyện Tân Biên nhưng cách thu thì tôi không được rõ vì chú thu thuế đưa ra 02 điều kiện là nếu đóng thuế hàng tháng 420.000đ/ tháng hoặc đóng theo quý là 1.260.000đ / quý (một năm đóng đủ 12 tháng hoặc 4 quý, đóng theo quý hay theo tháng thì cũng giá  như nhau).

Tôi cũng nói rõ luôn số tiền thuế trên cũng không cố định lúc đầu đóng 300.000đ/ tháng sau đó từ tháng 1/2014 trở lại đây là đóng 420.000đ/ tháng gần đây chú thu thuế lại đòi tăng thêm tiền thu, tôi hỏi có quy định nào quy định rõ số tiền thuế không thì chú thu thuế cứ nói là mức thuế này là quy định chung cho tất cả các phòng máy kinh doanh dịch vụ internet trong khu vực.

Vậy cho tôi hỏi cơ sở nào để tính thuế kinh doanh hàng tháng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ internet nhà tôi  và với mức thu của UBND Huyện Tân Biên như hiện nay có đúng với quy định không và cách thu như vậy có đúng?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có 01 cơ sở kinh doanh dịch vụ internet (số máy kinh doanh là 30) tại KP3 Thị Trấn Tân Biên - Tây Ninh (đã được cấp giấy phép kinh doanh cách đây 9 tháng) hiện đang hoạt động bình thường, nhưng tôi thắc mắc về việc đóng thuế hàng tháng đối với cơ sở kinh doanh.

Hiện tại phòng Net tôi đóng mức thuế như sau:

Thuế năm đóng 1.000.000đ/ năm

Thuế tháng đóng 420.000đ/ tháng

Doanh thu hàng tháng cơ sở kinh doanh của tôi trung bình từ 12 - 15 triệu/ tháng

Ví dụ như tại cơ sở của nhà tôi thì người thu thuế là đội thuế của UBND Huyện Tân Biên nhưng cách thu thì tôi không được rõ vì chú thu thuế đưa ra 02 điều kiện là nếu đóng thuế hàng tháng 420.000đ/ tháng hoặc đóng theo quý là 1.260.000đ / quý (một năm đóng đủ 12 tháng hoặc 4 quý, đóng theo quý hay theo tháng thì cũng giá  như nhau).

Tôi cũng nói rõ luôn số tiền thuế trên cũng không cố định lúc đầu đóng 300.000đ/ tháng sau đó từ tháng 1/2014 trở lại đây là đóng 420.000đ/ tháng gần đây chú thu thuế lại đòi tăng thêm tiền thu, tôi hỏi có quy định nào quy định rõ số tiền thuế không thì chú thu thuế cứ nói là mức thuế này là quy định chung cho tất cả các phòng máy kinh doanh dịch vụ internet trong khu vực.

Vậy cho tôi hỏi cơ sở nào để tính thuế kinh doanh hàng tháng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ internet nhà tôi  và với mức thu của UBND Huyện Tân Biên như hiện nay có đúng với quy định không và cách thu như vậy có đúng?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: