(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hồ sơ công chức thi chuyển ngạch
Người hỏi : bông     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Thị trấn Tân Biên
Ngày hỏi: 10/06/2014 - 21 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 11/06/2014 - 11 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi:

Kế toán trường học từ trung cấp thi chuyển ngạch đại học :

xin hỏi đã có công văn tổ chức  nộp hồ sơ ôn thi và thi chưa?


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hồ sơ công chức thi chuyển ngạch
 Nội dung câu hỏi:

Kế toán trường học từ trung cấp thi chuyển ngạch đại học :

xin hỏi đã có công văn tổ chức  nộp hồ sơ ôn thi và thi chưa?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kế toán trường học từ trung cấp thi chuyển ngạch đại học :

xin hỏi đã có công văn tổ chức  nộp hồ sơ ôn thi và thi chưa?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: