(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xếp lương cán bộ cấp xã
Người hỏi : Tô Đông Phương     Số điện thoại: 0943133148     Email:      Địa chỉ: Dương MInh Châu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 09/06/2014 - 09 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 10/06/2014 - 07 Giờ 47 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang công tác tại UBND xã, giữ chức vụ chủ tịch Hội Nông dân xã (ngày 01/7/2013), tôi tốt nghiệp Cao đẳng nghề trước khi được bầu giữ chức vụ hiện tại. Vậy bằng Cao đẳng nghề của tôi sử dụng để xếp lương tương đương ngạch hành chính giống như công chức cấp xã được không (Bậc 1/10, hệ số 2,10, PCCVLĐ 0,15)? Kinh mong cơ quan có thẩm quyền trả lời để tôi yên tâm công tác!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Dương Minh Châu     
Thời gian trả lời: 21/07/2014 - 15 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Vấn đề trên, đề nghị liên hệ ngay phòng Nội vụ huyện Dương Minh Châu (nếu trên địa bàn huyện Dương Minh Châu) qua số điện thoại 0663877348 gặp ông Võ Văn Vui Trưởng phòng để giải thích và thực hiện theo đúng quy định./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xếp lương cán bộ cấp xã
 Nội dung câu hỏi:

Tôi đang công tác tại UBND xã, giữ chức vụ chủ tịch Hội Nông dân xã (ngày 01/7/2013), tôi tốt nghiệp Cao đẳng nghề trước khi được bầu giữ chức vụ hiện tại. Vậy bằng Cao đẳng nghề của tôi sử dụng để xếp lương tương đương ngạch hành chính giống như công chức cấp xã được không (Bậc 1/10, hệ số 2,10, PCCVLĐ 0,15)? Kinh mong cơ quan có thẩm quyền trả lời để tôi yên tâm công tác!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang công tác tại UBND xã, giữ chức vụ chủ tịch Hội Nông dân xã (ngày 01/7/2013), tôi tốt nghiệp Cao đẳng nghề trước khi được bầu giữ chức vụ hiện tại. Vậy bằng Cao đẳng nghề của tôi sử dụng để xếp lương tương đương ngạch hành chính giống như công chức cấp xã được không (Bậc 1/10, hệ số 2,10, PCCVLĐ 0,15)? Kinh mong cơ quan có thẩm quyền trả lời để tôi yên tâm công tác!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: