(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Ai ký chứng từ kế toán trong thời gian kế toán nghỉ Thai sản??
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email: ngochieutayninh@gmail.com     Địa chỉ: Châu Thành Tây Ninh
Ngày hỏi: 11/06/2014 - 15 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 12/06/2014 - 10 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện tôi là kế toán trưởng của đơn vị HCSN, tháng 7/2014 tôi nghĩ thai sản vậy chứng từ kế toán của đơn vị tôi có được ký không?

Rất mong được giúp đỡ.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 03/07/2014 - 08 Giờ 38 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Nội dung trả lời:

Bạn là kế toán trưởng của đơn vị hành chính sự nghiệp, nên trước khi chuẩn bị nghỉ hộ sản vào tháng 7/2014 thì bạn có trách nhiệm báo cáo Thủ trưởng đơn vị để tổ chức sắp xếp việc nghỉ hộ sản, bàn giao hồ sơ, chứng từ và sổ kế toán.

Thủ trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp có trách nhiệm bố trí người khác thay thế vị trí kế toán trưởng để tiếp nhận hồ sơ, chứng từ và sổ kế toán, người này sẽ làm nhiệm vụ kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) trong thời gian bạn nghỉ hộ sản. Người được cử thay thế vị trí kế toán trưởng sẽ là người ký chứng từ kế toán trong thời gian bạn nghỉ hộ sản.

Do đó, bạn nên báo cáo sớm cho Thủ trưởng đơn vị, chuẩn bị hồ sơ để bàn giao rồi yên tâm nghỉ hộ sản. Việc còn lại do Thủ trưởng đơn vị sắp xếp, giải quyết.

Trường hợp bạn có đủ sức khỏe và muốn đi làm sớm thì phải nghỉ ít nhất 04 tháng theo Điều 157 của Bộ Luật lao động./.

Trích Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 quy định tại Điu 157. Ngh thai sn

1. Lao đng n được ngh trước và sau khi sinh con là 06 tháng. ..

4. Trước khi hết thi gian ngh thai sn theo quy đnh ti khon 1 Điu này, nếu có nhu cu, có xác nhn ca cơ s khám bnh, cha bnh có thm quyn v vic đi làm sm không có hi cho sc khe ca người lao đng và được người s dng lao đng đng ý, lao đng n có th tr li làm vic khi đã ngh ít nht được 04 tháng.”


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Ai ký chứng từ kế toán trong thời gian kế toán nghỉ Thai sản??
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tôi là kế toán trưởng của đơn vị HCSN, tháng 7/2014 tôi nghĩ thai sản vậy chứng từ kế toán của đơn vị tôi có được ký không?

Rất mong được giúp đỡ.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tôi là kế toán trưởng của đơn vị HCSN, tháng 7/2014 tôi nghĩ thai sản vậy chứng từ kế toán của đơn vị tôi có được ký không?

Rất mong được giúp đỡ.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: