(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chế độ phụ cấp ưu đãi nghề
Người hỏi : ca nhan     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 12/06/2014 - 15 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 12/06/2014 - 17 Giờ 08 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là cán bộ Dân số - KHHGĐ tuyến xã  thuộc nhân viên của TTYT Huyện . Chuyên môn của tôi là Dược sĩ trung cấp và đã qua lớp Trung cấp Dân số y tế, được tuyển dụng vào làm công tác Dân số - KHHGĐ từ ngày 01/07/2011 với hệ số lương là 1.86, đến tháng 12/2012 tôi được truy lãnh khoản phụ cấp ưu đãi ngề là 30%. Nhưng từ 01/2013 cho tới nay thì tôi chỉ được hưởng lương theo hệ số 1.86 còn phụ cấp ưu đãi nghề thì không còn nữa. Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Tây Ninh có gọi về phòng Tổ chức TTYT huyện của tôi thì được trã lời là để xem xét lại văn bản hướng dẫn. Riêng bản thân tôi trực tiếp thắc mắc với phòng Tài chính-Kế toán thì được trả lời là: Nhân viên hợp đồng thì không được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề, khi nào vào biên chế thì mới được. Hôm nay, tôi kính gửi Cổng thông tin điện tử Tây Ninh nhờ giải đáp giúp tôi về việc TTYT giải quyết chế độ ưu đãi nghề cho tôi như vậy có đúng hay không? Nếu TTYT giải quyết chế độ cho tôi không đúng thì tôi phải làm gì để tôi được hưởng đúng quyền lợi của tôi? Xin chân thành cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 05/08/2014 - 10 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Trường hợp này đã đúng đối tượng quy định tại Điểm m, Khoản 1, Điều 2 Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với  công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

- Đối với thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012, Anh (chị) tự rà soát với quá trình công tác của bản thân để xem xét Anh (chị) có thuộc đối tượng của quy định này không.

- Cách tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề: Anh (chị) căn cứ Điểm b, Khoản 5, Điều 4 và Khoản 2, Điều 7 Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 để tính phần trăm (%) hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo từng thời điểm cho phù hợp với quy định.

- Trong câu hỏi gửi Sở Nội vụ, Anh (chị) không nêu rõ đơn vị công tác và quá trình công tác của bản thân. Vì vậy, Anh (chị) hãy xem xét những vấn đề mà chúng tôi đã trình bày ở trên để giải quyết. Nếu có gì vướng mắc thì Anh (chị) liên hệ trực tiếp với cơ quan trực tiếp quản lý Anh (chị) để giải quyết.

Trân Trọng./.

Phòng Đào tạo bồi dưỡng 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chế độ phụ cấp ưu đãi nghề
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là cán bộ Dân số - KHHGĐ tuyến xã  thuộc nhân viên của TTYT Huyện . Chuyên môn của tôi là Dược sĩ trung cấp và đã qua lớp Trung cấp Dân số y tế, được tuyển dụng vào làm công tác Dân số - KHHGĐ từ ngày 01/07/2011 với hệ số lương là 1.86, đến tháng 12/2012 tôi được truy lãnh khoản phụ cấp ưu đãi ngề là 30%. Nhưng từ 01/2013 cho tới nay thì tôi chỉ được hưởng lương theo hệ số 1.86 còn phụ cấp ưu đãi nghề thì không còn nữa. Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Tây Ninh có gọi về phòng Tổ chức TTYT huyện của tôi thì được trã lời là để xem xét lại văn bản hướng dẫn. Riêng bản thân tôi trực tiếp thắc mắc với phòng Tài chính-Kế toán thì được trả lời là: Nhân viên hợp đồng thì không được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề, khi nào vào biên chế thì mới được. Hôm nay, tôi kính gửi Cổng thông tin điện tử Tây Ninh nhờ giải đáp giúp tôi về việc TTYT giải quyết chế độ ưu đãi nghề cho tôi như vậy có đúng hay không? Nếu TTYT giải quyết chế độ cho tôi không đúng thì tôi phải làm gì để tôi được hưởng đúng quyền lợi của tôi? Xin chân thành cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là cán bộ Dân số - KHHGĐ tuyến xã  thuộc nhân viên của TTYT Huyện . Chuyên môn của tôi là Dược sĩ trung cấp và đã qua lớp Trung cấp Dân số y tế, được tuyển dụng vào làm công tác Dân số - KHHGĐ từ ngày 01/07/2011 với hệ số lương là 1.86, đến tháng 12/2012 tôi được truy lãnh khoản phụ cấp ưu đãi ngề là 30%. Nhưng từ 01/2013 cho tới nay thì tôi chỉ được hưởng lương theo hệ số 1.86 còn phụ cấp ưu đãi nghề thì không còn nữa. Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Tây Ninh có gọi về phòng Tổ chức TTYT huyện của tôi thì được trã lời là để xem xét lại văn bản hướng dẫn. Riêng bản thân tôi trực tiếp thắc mắc với phòng Tài chính-Kế toán thì được trả lời là: Nhân viên hợp đồng thì không được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề, khi nào vào biên chế thì mới được. Hôm nay, tôi kính gửi Cổng thông tin điện tử Tây Ninh nhờ giải đáp giúp tôi về việc TTYT giải quyết chế độ ưu đãi nghề cho tôi như vậy có đúng hay không? Nếu TTYT giải quyết chế độ cho tôi không đúng thì tôi phải làm gì để tôi được hưởng đúng quyền lợi của tôi? Xin chân thành cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: