(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Huyện Tân Biên cần tuyên dương công tác quản lý và bảo vệ rừng
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tân Biên
Ngày hỏi: 18/05/2019 - 09 Giờ 18 phút     Ngày chuyển: 21/05/2019 - 07 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi:

2 năm qua, công tác quản lý và bảo vệ rừng tại huyện Tân Biên thực hiện rất tốt, nhận được sự đồng thuận cao của người dân, góp phần giữ gìn nguồn tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường và tính mạng của con người trong phòng chống thiên tai.

Để có được kết quả này, có công đóng góp rất lớn của lực lượng kiểm lâm, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tân Biên.

Cử tri mong muốn UBND huyện Tân Biên có hình thức khen thưởng động viên kịp thời đối với lực lượng quản lý và bảo vệ rừng tại huyện Tân Biên. Đặc biệt là Hạt kiểm lâm huyện Tân Biên.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 23/05/2019 - 15 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ngày 21/5/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT có nhận được câu hỏi của cử tri huyện Tân Biên, kiến nghị: Huyện Tân Biên cần tuyên dương công tác quản lý và bảo vệ rừng; Cử tri mong muốn UBND huyện Tân Biên có hình thức khen thưởng động viên kịp thời đối với lực lượng quản lý và bảo vệ rừng tại huyện Tân Biên. Đặc biệt là Hạt Kiểm lâm huyện Tân Biên.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung câu hỏi của cử tri huyện Tân Biên, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chuyển câu hỏi cho Chi cục Kiểm lâm (Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh) và có ý kiến trả lời cử tri huyện Tân Biên như sau:

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Tân Biên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác khoán bảo vệ rừng được các đơn vị chủ rừng thực hiện tốt, rừng phát triển ổn định, hạn chế cơ bản nạn phá rừng, lấn chiếm đất rừng; diện tích khoanh nuôi có khả năng phát triển thành rừng cao, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng luôn được chú trọng; công tác quản lý nhà nước về quản lý bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường. Với sự nổ lực, phấn đấu của các lực lượng: chủ rừng, Kiểm lâm, Công an, Quân đội, chính quyền địa phương… trong công bảo vệ và phát triển rừng, đã được các cấp, các ngành ghi nhận. Ban chỉ đạo tỉnh tổng hợp thành tích, kết quả đạt được của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với lực lượng quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tân Biên. Trong 2 năm 2017 và 2018, các tập thể, cá nhân  trên địa bàn huyện Tân Biên, đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 01 cá nhân; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Giấy khen cho 03 tập thể, 11 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2016 – 2020 (Kèm theo danh sách khen thưởng của các tập thể, cá nhân).

Trường hợp Hạt Kiểm lâm huyện Tân Biên chưa được khen thưởng; đề nghị Ban chỉ huy PCCC và chống phá rừng huyện, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện Tân Biên xem xét, đề nghị để được khen thưởng trong thời gian tới.

Trên đây là ý kiến của Chi cục Kiểm lâm (Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh); đồng thời, đã gửi văn bản đề nghị Ban chỉ huy PCCCR huyện Tân Biên trả lời cử tri được biết./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Biên     
Thời gian trả lời: 24/05/2019 - 08 Giờ 59 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn cử tri đã đã gửi câu hỏi.

UBND huyện Tân Biên tra lời câu hỏi của cử tri như sau:

UBND huyện thường xuyên quan tâm công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện. Hàng năm UBND huyện có trích một phần kinh phí thi đua khen thưởng của huyện để khen thưởng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp lớn trong công tác bảo vệ và chăm sóc rừng. Thông qua hướng dẫn liên ngành giữa Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện và Hạt Kiểm lâm huyện.

UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri và trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ và trình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ rừng được kịp thời hơn nữa.

Nếu cử tri biết được đơn vị, cá nhân nào có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng, đề nghị cử tri để xuất qua Hạt Kiểm lâm huyện để Hạt Kiểm lâm huyện đề nghị UBND huyện khen thưởng kịp thời.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Huyện Tân Biên cần tuyên dương công tác quản lý và bảo vệ rừng
 Nội dung câu hỏi:

2 năm qua, công tác quản lý và bảo vệ rừng tại huyện Tân Biên thực hiện rất tốt, nhận được sự đồng thuận cao của người dân, góp phần giữ gìn nguồn tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường và tính mạng của con người trong phòng chống thiên tai.

Để có được kết quả này, có công đóng góp rất lớn của lực lượng kiểm lâm, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tân Biên.

Cử tri mong muốn UBND huyện Tân Biên có hình thức khen thưởng động viên kịp thời đối với lực lượng quản lý và bảo vệ rừng tại huyện Tân Biên. Đặc biệt là Hạt kiểm lâm huyện Tân Biên.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

2 năm qua, công tác quản lý và bảo vệ rừng tại huyện Tân Biên thực hiện rất tốt, nhận được sự đồng thuận cao của người dân, góp phần giữ gìn nguồn tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường và tính mạng của con người trong phòng chống thiên tai.

Để có được kết quả này, có công đóng góp rất lớn của lực lượng kiểm lâm, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tân Biên.

Cử tri mong muốn UBND huyện Tân Biên có hình thức khen thưởng động viên kịp thời đối với lực lượng quản lý và bảo vệ rừng tại huyện Tân Biên. Đặc biệt là Hạt kiểm lâm huyện Tân Biên.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: