(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đường dây nóng Sở Y tế
Người hỏi : Nhân dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 18/05/2019 - 09 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 21/05/2019 - 07 Giờ 50 phút

Nội dung câu hỏi:

Tại các trung tâm y tế, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, có dán số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế, Trong đó có cả số điện thoại của Giám đốc Sở y tế, nhưng người dân, người nhà bệnh nhân phản ánh: mỗi khi có việc cần liên hệ đường dây nóng Giám đốc Sở y tế, thì giám đốc Sở y tế thường bận họp, hoặc không bắt máy.

Chúng tôi rất mong cải thiện tình hình này.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 23/05/2019 - 08 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trước tiên Sở Y tế chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn về hoạt động liên quan đến đường dây nóng của Y tế Tây Ninh.

    Tuy nhiên phản ánh của bạn còn chung chung chưa có ngày, giờ cụ thể do đó khó xác định ý kiến phản ánh của bạn.

    Để tiếp tục củng cố hoạt động của đường dây nóng. Trong thời gian tới Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra hoạt động đường dây nóng của ngành sau khi đã chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh tình hình triển khai hoạt động đường dây nóng ngành y tế tại đơn vị mình.

    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn về hoạt động liên quan đến đường dây nóng của Y tế Tây Ninh./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đường dây nóng Sở Y tế
 Nội dung câu hỏi:

Tại các trung tâm y tế, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, có dán số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế, Trong đó có cả số điện thoại của Giám đốc Sở y tế, nhưng người dân, người nhà bệnh nhân phản ánh: mỗi khi có việc cần liên hệ đường dây nóng Giám đốc Sở y tế, thì giám đốc Sở y tế thường bận họp, hoặc không bắt máy.

Chúng tôi rất mong cải thiện tình hình này.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tại các trung tâm y tế, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, có dán số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế, Trong đó có cả số điện thoại của Giám đốc Sở y tế, nhưng người dân, người nhà bệnh nhân phản ánh: mỗi khi có việc cần liên hệ đường dây nóng Giám đốc Sở y tế, thì giám đốc Sở y tế thường bận họp, hoặc không bắt máy.

Chúng tôi rất mong cải thiện tình hình này.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: