(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Huyện Dương Minh Châu cho biết về tiến độ di dời dân ra khỏi đảo nhím
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 18/05/2019 - 08 Giờ 43 phút     Ngày chuyển: 21/05/2019 - 07 Giờ 48 phút

Nội dung câu hỏi:

Cử tri mong muốn Huyện Dương Minh Châu cho biết về tiến độ di dời dân ra khỏi đảo nhím (hồ dầu tiếng)


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Huyện Dương Minh Châu cho biết về tiến độ di dời dân ra khỏi đảo nhím
 Nội dung câu hỏi:

Cử tri mong muốn Huyện Dương Minh Châu cho biết về tiến độ di dời dân ra khỏi đảo nhím (hồ dầu tiếng)

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cử tri mong muốn Huyện Dương Minh Châu cho biết về tiến độ di dời dân ra khỏi đảo nhím (hồ dầu tiếng)

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: