(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Huyện Dương Minh Châu cho biết về tiến độ di dời dân ra khỏi đảo nhím
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 18/05/2019 - 08 Giờ 43 phút     Ngày chuyển: 21/05/2019 - 07 Giờ 48 phút

Nội dung câu hỏi:

Cử tri mong muốn Huyện Dương Minh Châu cho biết về tiến độ di dời dân ra khỏi đảo nhím (hồ dầu tiếng)


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Dương Minh Châu     
Thời gian trả lời: 08/10/2019 - 14 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Năm 2002, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 17/5/2002 về phê duyệt "Dự án di dời 04 ấp đảo lòng hồ Dầu Tiếng" tại xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, thực hiện di dời, tái định cư dân trên 04 ấp đảo khu vực lòng hồ Dầu Tiếng nhằm bảo đảm môi trường sinh thái cho hồ Dầu Tiếng. UBND huyện Dương Minh Châu đã giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu triển khai thực hiện dự án. Tổng số hộ dân n8a2m trong dự án là 241 hộ, với diện tích 374,4 ha để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

- Đến nay có 229 hộ đã nhận tiền đền bù về tài sản và hỗ trợ về đất với diện tích 349,54 ha, còn lại 12 hộ chưa nhận tiền với diện tích 24,46 ha.

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 893/VP-TH ngày 18/3/2016 và Biên bản số 54/BB-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh, UBND huyện đang tiếp tục rà soát, xử lý các vấn đề tồn tại liên quan đến 12 hộ dân chưa nhận tiền đền bù, hỗ trợ để thực hiện hoàn thành dự án di dời dân 04 ấp đảo ra khỏi lòng hồ Dầu Tiếng, dự kiến hoàn thành trong năm 2019.     

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Huyện Dương Minh Châu cho biết về tiến độ di dời dân ra khỏi đảo nhím
 Nội dung câu hỏi:

Cử tri mong muốn Huyện Dương Minh Châu cho biết về tiến độ di dời dân ra khỏi đảo nhím (hồ dầu tiếng)

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cử tri mong muốn Huyện Dương Minh Châu cho biết về tiến độ di dời dân ra khỏi đảo nhím (hồ dầu tiếng)

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: