(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Suối Xa Cách bị lục bình phủ khắp
Người hỏi : Ngọ     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 18/05/2019 - 09 Giờ 12 phút     Ngày chuyển: 21/05/2019 - 07 Giờ 50 phút

Nội dung câu hỏi:

Cử tri kiến nghị: UBND Thị trấn DMC, huyện DMC khảo sát, có giải pháp đối với Suối Xa Cách, hiện đang bị lục bình phủ kín mặt nước, ngăn cản dòng chảy


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Dương Minh Châu     
Thời gian trả lời: 05/11/2019 - 09 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

VIệc nạo vét , duy tu, sửa chữa kênh tiêu Bàu Cối đã được Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng Phước HÒa đưa vào kế hoạch đầu tư thực hiện trong năm 2020.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Suối Xa Cách bị lục bình phủ khắp
 Nội dung câu hỏi:

Cử tri kiến nghị: UBND Thị trấn DMC, huyện DMC khảo sát, có giải pháp đối với Suối Xa Cách, hiện đang bị lục bình phủ kín mặt nước, ngăn cản dòng chảy

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cử tri kiến nghị: UBND Thị trấn DMC, huyện DMC khảo sát, có giải pháp đối với Suối Xa Cách, hiện đang bị lục bình phủ kín mặt nước, ngăn cản dòng chảy

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: