(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hồ sơ và thông báo thuế trễ hẹn
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Huyện Bến Cầu
Ngày hỏi: 02/04/2019 - 16 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 02/04/2019 - 16 Giờ 17 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu.

- Tình trạng hồ sơ mua bán đất nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của ủy ban nhân dân huyện trễ hẹn quá lâu.

- Khi cầm giấy hẹn đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của ủy ban nhân dân huyện lấy giấy thì đã trễ hẹn, nhưng khi qua chi cục thuế huyện lấy thông báo đóng tiền thì lại hẹn tiếp 1 tuần do hồ sơ nhiều quá làm không kịp. 

Đề nghị ủy ban nhân dân huyện chấn chỉnh lại tình trạng hồ sơ kéo dài như trên, tránh gây phiền hà, bức xúc cho người dân


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 08/04/2019 - 14 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

File đính kèm


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hồ sơ và thông báo thuế trễ hẹn
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu.

- Tình trạng hồ sơ mua bán đất nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của ủy ban nhân dân huyện trễ hẹn quá lâu.

- Khi cầm giấy hẹn đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của ủy ban nhân dân huyện lấy giấy thì đã trễ hẹn, nhưng khi qua chi cục thuế huyện lấy thông báo đóng tiền thì lại hẹn tiếp 1 tuần do hồ sơ nhiều quá làm không kịp. 

Đề nghị ủy ban nhân dân huyện chấn chỉnh lại tình trạng hồ sơ kéo dài như trên, tránh gây phiền hà, bức xúc cho người dân

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu.

- Tình trạng hồ sơ mua bán đất nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của ủy ban nhân dân huyện trễ hẹn quá lâu.

- Khi cầm giấy hẹn đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của ủy ban nhân dân huyện lấy giấy thì đã trễ hẹn, nhưng khi qua chi cục thuế huyện lấy thông báo đóng tiền thì lại hẹn tiếp 1 tuần do hồ sơ nhiều quá làm không kịp. 

Đề nghị ủy ban nhân dân huyện chấn chỉnh lại tình trạng hồ sơ kéo dài như trên, tránh gây phiền hà, bức xúc cho người dân

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: