(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Áp dụng Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 đối với công tác khảo sát, thiết kế công trình.
Người hỏi : Đỗ Hải An     Số điện thoại: 0985306942     Email: an_tbinh@yahoo.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 02/04/2019 - 09 Giờ 34 phút     Ngày chuyển: 02/04/2019 - 15 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi : Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi có thắc mắc về Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 như sau:

1. Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 áp dụng đối với công trình nào? ( Đối với công việc lập Báo cáo KTKT công trình Thủy lợi và công trình giao thông có áp dụng theo Quyết định này không?)

2. Tôi đang làm hồ sơ quyết toán Hợp đồng KS, TK của công trình Nạo vét kênh X có giá trị XD trước thuế là : 200 triệu, TMĐT : 300 triệu. Giá trị tư vấn lập Báo cáo KTKT được phê duyệt là : 200 triệu x 6,2%*1,1 = 13,640 triệu ( Áp dụng hệ số theo QĐ 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng).

Tuy nhiên Chủ đầu tư đề nghị lập hồ sơ quyết toán giá trị tư vấn lập Báo cáo KTKT công trình Nạo vét kênh X trên là 4 triệu ( Chủ đầu tư áp dụng theo Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/7/2017).

Xin hỏi : Chủ đầu tư áp dụng theo QĐ trên để xác định giá trị tư vấn lập Báo cáo KTKT công trình Nạo vét kênh X trên có đúng không?

Rất mong Cổng thông tin điện tử Tây Ninh giải đáp thắc mắc trên.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 08/04/2019 - 16 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời câu hỏi trên như sau:

- Phạm vi điều chỉnh và đối lượng áp dụng quy định tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể:

+ Áp dụng cho các công trình (sửa chữa cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất) của các cơ quan, đơn vị hành chính  sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chỉ yêu cầu lập dự toán hoặc thiết kế bản vẽ thi công - dự toán có giá trị dưới 500 triệu đồng sử dụng từ ngân sách nhà nước. Theo đó, đối với công trình lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật thì không thuộc đối tượng áp dụng theo Quyết định này.

- Việc lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật hay chỉ lập dự toán hoặc thiết kế bản vẽ thi công - dự toán là do người quyết định đầu tư quyết định, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn căn cứ thực hiện theo quy định.

Sở Xây dựng trả lời để cá nhân hỏi biết và thực hiện.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Áp dụng Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 đối với công tác khảo sát, thiết kế công trình.
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi : Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi có thắc mắc về Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 như sau:

1. Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 áp dụng đối với công trình nào? ( Đối với công việc lập Báo cáo KTKT công trình Thủy lợi và công trình giao thông có áp dụng theo Quyết định này không?)

2. Tôi đang làm hồ sơ quyết toán Hợp đồng KS, TK của công trình Nạo vét kênh X có giá trị XD trước thuế là : 200 triệu, TMĐT : 300 triệu. Giá trị tư vấn lập Báo cáo KTKT được phê duyệt là : 200 triệu x 6,2%*1,1 = 13,640 triệu ( Áp dụng hệ số theo QĐ 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng).

Tuy nhiên Chủ đầu tư đề nghị lập hồ sơ quyết toán giá trị tư vấn lập Báo cáo KTKT công trình Nạo vét kênh X trên là 4 triệu ( Chủ đầu tư áp dụng theo Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/7/2017).

Xin hỏi : Chủ đầu tư áp dụng theo QĐ trên để xác định giá trị tư vấn lập Báo cáo KTKT công trình Nạo vét kênh X trên có đúng không?

Rất mong Cổng thông tin điện tử Tây Ninh giải đáp thắc mắc trên.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi : Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi có thắc mắc về Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 như sau:

1. Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 áp dụng đối với công trình nào? ( Đối với công việc lập Báo cáo KTKT công trình Thủy lợi và công trình giao thông có áp dụng theo Quyết định này không?)

2. Tôi đang làm hồ sơ quyết toán Hợp đồng KS, TK của công trình Nạo vét kênh X có giá trị XD trước thuế là : 200 triệu, TMĐT : 300 triệu. Giá trị tư vấn lập Báo cáo KTKT được phê duyệt là : 200 triệu x 6,2%*1,1 = 13,640 triệu ( Áp dụng hệ số theo QĐ 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng).

Tuy nhiên Chủ đầu tư đề nghị lập hồ sơ quyết toán giá trị tư vấn lập Báo cáo KTKT công trình Nạo vét kênh X trên là 4 triệu ( Chủ đầu tư áp dụng theo Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/7/2017).

Xin hỏi : Chủ đầu tư áp dụng theo QĐ trên để xác định giá trị tư vấn lập Báo cáo KTKT công trình Nạo vét kênh X trên có đúng không?

Rất mong Cổng thông tin điện tử Tây Ninh giải đáp thắc mắc trên.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: