(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: UBND huyện Bến Cầu
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 01/04/2019 - 16 Giờ 30 phút     Ngày chuyển: 01/04/2019 - 17 Giờ 04 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin đại diện cho cử tri huyện Bến Cầu phản ánh đoạn đường Từ Bưu điện xã Long Chữ vào Cầu Gò Cầy mới làm nhưng hiện nay đã hư hỏng rất nhiều, đề nghị UBND huyện Bến Cầu cho kiểm tra và xử lý chủ đầu tư, giám sát thi công đoạn đường này và trả lời cho người dân biết tại sao đoạn đường mới làm chưa bao lâu mà hiện nay bị hư hỏng như vậy, có sự thiếu trách nhiệm, bớt xén của chủ đầu tư trong đoàn đường này không? Trân trọng./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 09/04/2019 - 15 Giờ 30 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu xin tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Long Chữ tiến hành khảo sát thực tế, để có kế hoạch khắc phục trong thời gian tới.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: UBND huyện Bến Cầu
 Nội dung câu hỏi:

Tôi xin đại diện cho cử tri huyện Bến Cầu phản ánh đoạn đường Từ Bưu điện xã Long Chữ vào Cầu Gò Cầy mới làm nhưng hiện nay đã hư hỏng rất nhiều, đề nghị UBND huyện Bến Cầu cho kiểm tra và xử lý chủ đầu tư, giám sát thi công đoạn đường này và trả lời cho người dân biết tại sao đoạn đường mới làm chưa bao lâu mà hiện nay bị hư hỏng như vậy, có sự thiếu trách nhiệm, bớt xén của chủ đầu tư trong đoàn đường này không? Trân trọng./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin đại diện cho cử tri huyện Bến Cầu phản ánh đoạn đường Từ Bưu điện xã Long Chữ vào Cầu Gò Cầy mới làm nhưng hiện nay đã hư hỏng rất nhiều, đề nghị UBND huyện Bến Cầu cho kiểm tra và xử lý chủ đầu tư, giám sát thi công đoạn đường này và trả lời cho người dân biết tại sao đoạn đường mới làm chưa bao lâu mà hiện nay bị hư hỏng như vậy, có sự thiếu trách nhiệm, bớt xén của chủ đầu tư trong đoàn đường này không? Trân trọng./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: