(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sàn giao dịch thương mại điện tử
Người hỏi : iAIR Việt Nam     Số điện thoại:      Email: online.iair@gmail.com     Địa chỉ: Thanh Trì - Hà Nội
Ngày hỏi: 30/03/2019 - 10 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 01/04/2019 - 17 Giờ 02 phút

Nội dung câu hỏi:

iAIR Việt Nam muốn lập sàn giao dịch thương mại điện tử các sản phẩm về thiết bị trong hệ thống khí nén như máy nén khí, máy sấy khí, binh khi nen, phụ tung máy nén khí... Cụ thể là lập website giúp các cá nhân, doanh nghiệp, nhà phân phối đăng sản phẩm lên bán thông qua sự kiểm duyệt của iAIR Việt Nam. Vậy xin cho tôi hỏi nếu như vậy thì công ty tôi cần có những giấy phép gì để đảm bảo pháp lý?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Công Thương     
Thời gian trả lời: 04/04/2019 - 16 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) là website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (gọi chung là website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử). Thông qua Sàn giao dịch TMĐT các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quá trình mua bán hàng hóa, dịch vụ.

- Theo Điều 54 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử (sau đây gọi tắt là Nghị định 52) quy định về điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ Thương mại điện tử:

+ Thương nhân, tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Có ngành nghề kinh doanh hoặc chức năng, nhiệm vụ phù hợp.

+ Có tên miền hợp lệ.

+ Có đề án cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ các nội dung sau:

* Mô hình tổ chức hoạt động.

* Cấu trúc tính năng và các thông tin chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT.

* Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT với các bên sử dụng dịch vụ.

+ Đã đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ TMĐT và được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký theo quy định tại Điều 55, 58 của Nghị định 52.

- Theo điều 14, mục 2: “Đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT” của Thông tư 47/2015/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là  Thông tư 47) Quy định quản lý website thương mại điện tử thì Hồ sơ đăng ký thành lập Sàn giao dịch TMĐT như sau:

a) Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử (theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 47);

b) Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân);

c) Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 3, điều 54 Nghị định 52.

d) Quy chế quản lý hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử bao gồm các nội dung sau:

- Các nội dung quy định tại điều 38, Nghị định 52.

- Cơ chế xử lý, thời hạn xử lý khi nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Sàn giao dịch TMĐT.

e) Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử đó.

f) Các điều kiện giao dịch chung áp dung cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT(nếu có).

- Các bước đăng ký, xác nhận đăng ký Quý đơn vị làm theo hướng dẫn tại điều 15, 16 của Thông tư 47

(Gởi kèm theo là Nghị định 52, Thông tư 47, Đơn đăng ký thành lập website, Sàn giao dịch TMĐT)

Trân trọng ./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sàn giao dịch thương mại điện tử
 Nội dung câu hỏi:

iAIR Việt Nam muốn lập sàn giao dịch thương mại điện tử các sản phẩm về thiết bị trong hệ thống khí nén như máy nén khí, máy sấy khí, binh khi nen, phụ tung máy nén khí... Cụ thể là lập website giúp các cá nhân, doanh nghiệp, nhà phân phối đăng sản phẩm lên bán thông qua sự kiểm duyệt của iAIR Việt Nam. Vậy xin cho tôi hỏi nếu như vậy thì công ty tôi cần có những giấy phép gì để đảm bảo pháp lý?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

iAIR Việt Nam muốn lập sàn giao dịch thương mại điện tử các sản phẩm về thiết bị trong hệ thống khí nén như máy nén khí, máy sấy khí, binh khi nen, phụ tung máy nén khí... Cụ thể là lập website giúp các cá nhân, doanh nghiệp, nhà phân phối đăng sản phẩm lên bán thông qua sự kiểm duyệt của iAIR Việt Nam. Vậy xin cho tôi hỏi nếu như vậy thì công ty tôi cần có những giấy phép gì để đảm bảo pháp lý?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: