(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Vì sao phó chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Khởi bị điều chuyển?
Người hỏi : Hội viên nông dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Châu Thành
Ngày hỏi: 26/03/2019 - 09 Giờ 17 phút     Ngày chuyển: 27/03/2019 - 14 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

Hội viên nông dân xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành thắc mắc, vì sao ông Ngô Minh Trí- Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Khởi sắp tới đây sẽ bị điều chuyển sang làm bên Trạm truyền thanh? Qua thời gian cùng nhau sinh hoạt trong Hội, chúng tôi nhận thấy ông Trí đâu có chuyên môn bên truyền thanh mà lại chuyển qua đây? trong khi đó, ông Trí làm công tác Hội Nông dân xã đã nhiều năm? 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 28/03/2019 - 15 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn quý ông/bà đã nêu ý kiến. Qua xem xét nội dung, nhận thấy ý kiến của quý ông/bà thuộc phạm vi trả lời của xã Đồng Khởi, đề nghị quý ông/bà đến trực tiếp Ban tiếp công dân của xã Đồng Khởi để được trả lời rõ hơn.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Vì sao phó chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Khởi bị điều chuyển?
 Nội dung câu hỏi:

Hội viên nông dân xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành thắc mắc, vì sao ông Ngô Minh Trí- Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Khởi sắp tới đây sẽ bị điều chuyển sang làm bên Trạm truyền thanh? Qua thời gian cùng nhau sinh hoạt trong Hội, chúng tôi nhận thấy ông Trí đâu có chuyên môn bên truyền thanh mà lại chuyển qua đây? trong khi đó, ông Trí làm công tác Hội Nông dân xã đã nhiều năm? 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hội viên nông dân xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành thắc mắc, vì sao ông Ngô Minh Trí- Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Khởi sắp tới đây sẽ bị điều chuyển sang làm bên Trạm truyền thanh? Qua thời gian cùng nhau sinh hoạt trong Hội, chúng tôi nhận thấy ông Trí đâu có chuyên môn bên truyền thanh mà lại chuyển qua đây? trong khi đó, ông Trí làm công tác Hội Nông dân xã đã nhiều năm? 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: