(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi thủ tục và điều kiện thành lập Văn phòng công chứng tư
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 18/02/2019 - 14 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 18/02/2019 - 14 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin được Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cho biết: Tôi muốn được mở 01 văn phòng công chứng tư trên địa bàn thành phố Tây Ninh, vậy xin  Sở Tư Pháp cho biết:

1. Tình hình Số lượng Văn phòng Công chứng tư trên địa bàn TP Tây Ninh hiện nay, tình hình hoạt động?

2. Các Điều kiện về pháp lý, nhân sự và các thủ tục cần thiết như thể nào thì mới được mở 01 văn phòng công chứng tư hoạt động đúng pháp luật?

3. Hiện nay trên địa bàn TP Tây Ninh được phép mở Văn phòng Công chứng tư khu vực phường hoặc vị trí nào?

4. Rất mong sở Tư pháp tư vấn cụ thể giúp tôi có thể thực hiện Kế hoạch của mình.

Xin kính chào và cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 27/02/2019 - 13 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     5 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Câu hỏi 1: Về số lượng Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 11 Văn phòng công chứng và 03 phòng Công chứng.

Theo quy định tại Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”. Theo đó, tỉnh Tây Ninh được thành lập 24 TCHNCC, cụ thể như sau:

 

PHỤ LỤC LIII

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

Đến năm 2020, quy hoạch 24 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Giai đoạn 2011 - 2015: Quy hoạch 14 tổ chức hành nghề công chứng.

Giai đoạn 2016 - 2020: Quy hoạch 10 tổ chức hành nghề công chứng.

Chi tiết như sau:

STT

Tên đơn vị hành chính cấp huyện

Tổng số t chức hành nghề công chứng quy hoạch trên một địa bàn cấp huyện

L trình phát trin giai đoạn 2011 - 2015

Lộ trình phát triển giai đoạn 2016 - 2020

1

TX. Tây Ninh

04 TCHNCC

03 TCHNCC

01 TCHNCC

2

Huyện Bến Cầu

02 TCHNCC

01 TCHNCC

01 TCHNCC

3

Huyện Châu Thành

02 TCHNCC

01 TCHNCC

01 TCHNCC

4

Huyện Dương Minh Châu

02 TCHNCC

01 TCHNCC

01 TCHNCC

5

Huyện Gò Dầu

03 TCHNCC

02 TCHNCC

01 TCHNCC

6

Huyện Hòa Thành

02 TCHNCC

01 TCHNCC

01 TCHNCC

7

Huyện Tân Biên

03 TCHNCC

01 TCHNCC

02 TCHNCC

8

Huyện Tân Châu

03 TCHNCC

02 TCHNCC

01 TCHNCC

9

Huyện Trảng Bàng

03 TCHNCC

02 TCHNCC

01 TCHNCC

Tổng số

24 TCHNCC

14 TCHNCC

10 TCHNCC

Ghi chú:

- Lộ trình phát triển giai đoạn 2011 - 2015 tính cả tổ chức hành nghề công chứng hiện có;

- Tổ chức hành nghề công chứng: Bao gồm cả Phòng công chứng và Văn phòng công chứng.

 

Hiện nay Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch. Trong đo có Luật công chứng. Sở Tư pháp đang tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định về Tiêu chí thành lập văn phòng Công chứng.

Câu 2: Về điều kiện về pháp lý, nhân sự và các thủ tục cần thiết để thành lập Văn phòng Công chứng?

 Đề nghị bạn xem thủ tục hành chính để thành lập Văn phòng Công chứng  và Quy định về Tiêu chí thành lập Văn phòng Công chứng ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã được đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp Tây Ninh. (Địa chỉ: sotuphap.tayninh.gov.vn).

Câu 3: Trên địa bàn thành phố Tây Ninh được phép mở Văn phòng Công chứng khu vực hoặc vị trí nào?

 Theo Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”, giai đoạn từ 2011-2015 được thành lập 03 Tổ chức hành nghể công chứng (02 Văn phòng Công chứng và 01 phòng Công chứng) và giai đoạn 2016-2020 được thành lập thêm 01 tổ chức hành nghề công chứng. Trên địa bàn thành phố Tây Ninh được thành lập 01 tổ chức hành nghề công chứng nữa.

Về vị trí, khu vực thành lập Văn phòng Công chứng. Đề nghị bạn xem Quy định về Tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi thủ tục và điều kiện thành lập Văn phòng công chứng tư
 Nội dung câu hỏi:

Xin được Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cho biết: Tôi muốn được mở 01 văn phòng công chứng tư trên địa bàn thành phố Tây Ninh, vậy xin  Sở Tư Pháp cho biết:

1. Tình hình Số lượng Văn phòng Công chứng tư trên địa bàn TP Tây Ninh hiện nay, tình hình hoạt động?

2. Các Điều kiện về pháp lý, nhân sự và các thủ tục cần thiết như thể nào thì mới được mở 01 văn phòng công chứng tư hoạt động đúng pháp luật?

3. Hiện nay trên địa bàn TP Tây Ninh được phép mở Văn phòng Công chứng tư khu vực phường hoặc vị trí nào?

4. Rất mong sở Tư pháp tư vấn cụ thể giúp tôi có thể thực hiện Kế hoạch của mình.

Xin kính chào và cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin được Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cho biết: Tôi muốn được mở 01 văn phòng công chứng tư trên địa bàn thành phố Tây Ninh, vậy xin  Sở Tư Pháp cho biết:

1. Tình hình Số lượng Văn phòng Công chứng tư trên địa bàn TP Tây Ninh hiện nay, tình hình hoạt động?

2. Các Điều kiện về pháp lý, nhân sự và các thủ tục cần thiết như thể nào thì mới được mở 01 văn phòng công chứng tư hoạt động đúng pháp luật?

3. Hiện nay trên địa bàn TP Tây Ninh được phép mở Văn phòng Công chứng tư khu vực phường hoặc vị trí nào?

4. Rất mong sở Tư pháp tư vấn cụ thể giúp tôi có thể thực hiện Kế hoạch của mình.

Xin kính chào và cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: