(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quy hoạch lộ giới đường bộ.
Người hỏi : Đỗ Hải An     Số điện thoại: 0985306942     Email: an_tbinh@yahoo.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 15/02/2019 - 08 Giờ 30 phút     Ngày chuyển: 15/02/2019 - 10 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

Quy hoạch lộ giới tuyến đường tuần tra biên giới đoạn từ ranh Ninh Điền đến cầu Thúc Múc là bao nhiêu m? ( Đoạn đường trên nằm trên địa bàn huyện Bến Cầu, Tên tuyến đường theo QĐ số 1726/QĐ-UBND ngày 28/7/2017).


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 20/02/2019 - 10 Giờ 32 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Nội dung trả lời (File đính kèm)


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quy hoạch lộ giới đường bộ.
 Nội dung câu hỏi:

Quy hoạch lộ giới tuyến đường tuần tra biên giới đoạn từ ranh Ninh Điền đến cầu Thúc Múc là bao nhiêu m? ( Đoạn đường trên nằm trên địa bàn huyện Bến Cầu, Tên tuyến đường theo QĐ số 1726/QĐ-UBND ngày 28/7/2017).

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Quy hoạch lộ giới tuyến đường tuần tra biên giới đoạn từ ranh Ninh Điền đến cầu Thúc Múc là bao nhiêu m? ( Đoạn đường trên nằm trên địa bàn huyện Bến Cầu, Tên tuyến đường theo QĐ số 1726/QĐ-UBND ngày 28/7/2017).

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: