(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quy hoạch lộ giới đường bộ.
Người hỏi : Đỗ Hải An     Số điện thoại: 0985306942     Email: an_tbinh@yahoo.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/02/2019 - 18 Giờ 08 phút     Ngày chuyển: 15/02/2019 - 07 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cho biết quy hoạch lộ giới đường Tuần tra biên giới đoạn từ Ranh Ninh Điền đến cầu Thúc Múc là bao nhiêu m?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 15/02/2019 - 14 Giờ 06 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Đường Tuần tra Biên giới đoạn từ ranh Ninh Điền đến cầu Thúc Múc hiện tại không có quy hoạch lộ giới.

Trân trọng.//.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quy hoạch lộ giới đường bộ.
 Nội dung câu hỏi:

Xin cho biết quy hoạch lộ giới đường Tuần tra biên giới đoạn từ Ranh Ninh Điền đến cầu Thúc Múc là bao nhiêu m?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cho biết quy hoạch lộ giới đường Tuần tra biên giới đoạn từ Ranh Ninh Điền đến cầu Thúc Múc là bao nhiêu m?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: