(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giải đáp thắc mắc
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Châu Thành
Ngày hỏi: 22/01/2019 - 15 Giờ 13 phút     Ngày chuyển: 23/01/2019 - 07 Giờ 58 phút

Nội dung câu hỏi:
 Tại trung tâm ý tế huyện Châu Thành tôi thấy có nhiều vấn đề bất cập như sau:
1. Vấn đề tổ chức: mẹ làm phó giám đốc, con trai là bác sĩ, con dâu là y sĩ, đều cùng làm chung tại khoa khám, trong khi tại TTYT còn rất nhiều khoa khác. Em chồng, em dâu làm từ khoa điều trị cận lâm sàng đến các trạm.
Như vậy có tránh được hiện tượng vây cánh, bè phái, người nhà hay không, chưa nói đến sự nể nang cả các lãnh đạo với nhau.
2. vấn đề đánh giá công chức cuối năm cho ban giám đốc, biểu quyết đồng ý hay không đồng ý bằng hình thức giơ tay. Như vậy còn đâu là tính dân chủ.
3. Vấn đề thi đau khen thưởng, theo bảng điểm xét thi đua cá nhân và tập thể của TTYTCT năm 2018:
- Xếp loại cuối năm dựa trên các tiêu chuẩn sau ( xếp loại cá nhân )
+ Chiến sĩ thi đua cơ sở > 130đ + ĐTNCKH cấp cơ sở
+ Lao động tiên tiến ≥ 90 điểm
Như vậy viên chức đi học tập trung ( sau đại học ) đến gần cuối năm 2018
mới ra trường mà vẫn là CSTĐ cấp cơ sở.
Một viên chức nghỉ hậu sản 6 tháng trong năm củng là chiến sĩ thi đua cấp
cơ sở.
Theo bảng điểm thi đua năm 2018 của trung tâm y tế Châu Thành là một
viên chức làm trọn 1 năm, thực hiện đầy đủ nội quy, quy chế và công tác tốt về mội mặt chỉ đạt được 90 điểm vì điểm thưởng rất khó đạt.
Theo tôi nghiên cứu khoa học là tốt, nhưng đừng vì có đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, là phải chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, tôi thấy có gì đó nó không thuyết phục.
 

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 25/01/2019 - 14 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện đã có Công văn gửi Phòng Y tế và Trung tâm văn hóa trả lời nội dung của quý ông/bà. Sau khi có CÔng văn phúc đáp chúng tôi sẽ cập nhật thông tin


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 25/01/2019 - 13 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     5 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Y tế đã nhận được phản ánh của bạn về sự việc nêu trên và đã chuyển đến bộ phận Thanh tra để xác minh sự việc. Sở Y tế sẽ trả lời phản ánh của bạn khi có kết quả. 

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giải đáp thắc mắc
 Nội dung câu hỏi:
 Tại trung tâm ý tế huyện Châu Thành tôi thấy có nhiều vấn đề bất cập như sau:
1. Vấn đề tổ chức: mẹ làm phó giám đốc, con trai là bác sĩ, con dâu là y sĩ, đều cùng làm chung tại khoa khám, trong khi tại TTYT còn rất nhiều khoa khác. Em chồng, em dâu làm từ khoa điều trị cận lâm sàng đến các trạm.
Như vậy có tránh được hiện tượng vây cánh, bè phái, người nhà hay không, chưa nói đến sự nể nang cả các lãnh đạo với nhau.
2. vấn đề đánh giá công chức cuối năm cho ban giám đốc, biểu quyết đồng ý hay không đồng ý bằng hình thức giơ tay. Như vậy còn đâu là tính dân chủ.
3. Vấn đề thi đau khen thưởng, theo bảng điểm xét thi đua cá nhân và tập thể của TTYTCT năm 2018:
- Xếp loại cuối năm dựa trên các tiêu chuẩn sau ( xếp loại cá nhân )
+ Chiến sĩ thi đua cơ sở > 130đ + ĐTNCKH cấp cơ sở
+ Lao động tiên tiến ≥ 90 điểm
Như vậy viên chức đi học tập trung ( sau đại học ) đến gần cuối năm 2018
mới ra trường mà vẫn là CSTĐ cấp cơ sở.
Một viên chức nghỉ hậu sản 6 tháng trong năm củng là chiến sĩ thi đua cấp
cơ sở.
Theo bảng điểm thi đua năm 2018 của trung tâm y tế Châu Thành là một
viên chức làm trọn 1 năm, thực hiện đầy đủ nội quy, quy chế và công tác tốt về mội mặt chỉ đạt được 90 điểm vì điểm thưởng rất khó đạt.
Theo tôi nghiên cứu khoa học là tốt, nhưng đừng vì có đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, là phải chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, tôi thấy có gì đó nó không thuyết phục.
 
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
 Tại trung tâm ý tế huyện Châu Thành tôi thấy có nhiều vấn đề bất cập như sau:
1. Vấn đề tổ chức: mẹ làm phó giám đốc, con trai là bác sĩ, con dâu là y sĩ, đều cùng làm chung tại khoa khám, trong khi tại TTYT còn rất nhiều khoa khác. Em chồng, em dâu làm từ khoa điều trị cận lâm sàng đến các trạm.
Như vậy có tránh được hiện tượng vây cánh, bè phái, người nhà hay không, chưa nói đến sự nể nang cả các lãnh đạo với nhau.
2. vấn đề đánh giá công chức cuối năm cho ban giám đốc, biểu quyết đồng ý hay không đồng ý bằng hình thức giơ tay. Như vậy còn đâu là tính dân chủ.
3. Vấn đề thi đau khen thưởng, theo bảng điểm xét thi đua cá nhân và tập thể của TTYTCT năm 2018:
- Xếp loại cuối năm dựa trên các tiêu chuẩn sau ( xếp loại cá nhân )
+ Chiến sĩ thi đua cơ sở > 130đ + ĐTNCKH cấp cơ sở
+ Lao động tiên tiến ≥ 90 điểm
Như vậy viên chức đi học tập trung ( sau đại học ) đến gần cuối năm 2018
mới ra trường mà vẫn là CSTĐ cấp cơ sở.
Một viên chức nghỉ hậu sản 6 tháng trong năm củng là chiến sĩ thi đua cấp
cơ sở.
Theo bảng điểm thi đua năm 2018 của trung tâm y tế Châu Thành là một
viên chức làm trọn 1 năm, thực hiện đầy đủ nội quy, quy chế và công tác tốt về mội mặt chỉ đạt được 90 điểm vì điểm thưởng rất khó đạt.
Theo tôi nghiên cứu khoa học là tốt, nhưng đừng vì có đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, là phải chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, tôi thấy có gì đó nó không thuyết phục.
 
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: