(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: [LẦN 3-KÊU CỨU] KHU VỰC QUỐC LỘ 22B TRƯỚC VĂN PHÒNG KHU PHỐ THANH BÌNH B, THỊ TRẤN GÒ DẦU BỊ LẤN CHIẾM
Người hỏi : Tập thể người dân Khu phố Thanh Bình B, thị trấn G     Số điện thoại: không     Email: không     Địa chỉ: Khu phố Thanh Bình B, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu
Ngày hỏi: 22/01/2019 - 09 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 22/01/2019 - 10 Giờ 59 phút

Nội dung câu hỏi:

Trước đây, tập thể người dân khu phố Thanh Bình B, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu đã kêu cứu vì quốc lộ 22b đoạn trước Văn phòng Khu phố Thanh Bình B bị lấn chiếm gây mất an toàn giao thông. 

Cơ quan chức năng của huyện đã phúc đáp, hồi âm nhưng cũng chỉ trả lời qua loa, không xử lý triệt để trong khi khu vực này hàng ngày Lãnh đạo huyện, thị trấn đi ngang mà không thấy xử lý.

"Ngày 19/11/2018 UBND thị trấn Gò Dầu đã phối hợp cùng ông Nguyễn Triệu Phong Ngô - Trưởng khu phố và ông Huỳnh Văn Đức - Bí thư khu phố Thanh Bình B kiểm tra thực tế, kết quả như sau:

Bà Trương Thị Dạ Thảo, sinh năm 1979, địa chỉ thường trú: 120A, khu phố Thanh Bình B, thị trấn Gò Dầu, do cuộc sống khó khăn nên bà xin phép khu phố Thanh Bình B sử dụng tạm mặt bằng để buôn bán và cũng được sự đồng ý của lãnh đạo UBND thị trấn Gò Dầu.

Tại thời điểm làm việc và khi bà Thảo sử dụng để buôn bán thì phản ánh trên có một phần đúng như: che dù, trưng bày thùng nước sâm trên con mương đường Xuyên Á.

UBND thị trấn Gò Dầu yêu cầu bà Thảo thực hiện các nội dung như sau:

- Bày bán hàng hóa không được che mặt tiền khu phố Thanh Bình B.

- Không được che cây dù lấn chiếm phần đường Xuyên Á.

- Phải di dời thùng nước sâm vào trong không để lấn chiếm mương thoát nước đường Xuyên Á.

Qua trao đổi làm việc bà Trương Thị Dạ Thảo đồng ý thực hiện các nội dung như trên. Thời gian bắt đầu thực hiện là từ ngày 20/11/2018."

Tôi cung cấp thêm hình ảnh chứng minh hộ dân buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, cho dựng mái che lấn ra quốc lộ, đề nghị xử lý sớm để đảm bảo an toàn giao thông

https://www.upsieutoc.com/image/G96BLb
https://www.upsieutoc.com/image/G96kUL

Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 31/01/2019 - 11 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Gò Dầu trả lời ông (bà) như sau:

Qua ý kiến phản ánh, UBND huyện đã yêu cầu Chủ tịch UBND thị trấn Gò Dầu trực tiếp kiểm tra, giải quyết nội dung trên.

Ngày 28/02/2019 UBND thị trấn Gò Dầu làm việc với bà Trương Thị Dạ Thảo, sinh năm 1979, địa chỉ thường trú: Ô6/120, khu phố Thanh Bình B, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Nội dung làm việc như sau:

UBND thị trấn Gò Dầu yêu cầu bà Thảo buôn bán, trưng bày hàng hóa không được lấn chiếm vĩa hè đường Xuyên Á và mặt tiền văn phòng khu phố Thanh Bình B. Quy định cụ thể vị trí và kích thước:

Ngang 2,4m X dài 7,0m= 16,8m2 cách mép trong mương thoát nước đường Xuyên Á 2,2m. Không được buôn bán hàng hóa che khuất biển báo giao thông và mặt tiền văn phòng khu phố Thanh Bình B (có kèm theo biên bản miêu tả vị trí).

Khi làm việc xong bà Thảo đã chấp hành trưng bày, buôn bán đúng vị trí nêu trên. UBND thị trấn Gò Dầu sẽ tiếp tục kiểm tra hàng ngày nếu bà Thảo thực hiện không đúng theo nội dung quy định trong biên bản ngày 28/2/2019 sẽ yêu cầu bà Thảo di dời hoàn toàn hàng hóa đi nơi khác.

Trên đây là kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của UBND huyện Gò Dầu xin trả lời để ông (bà) biết.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: [LẦN 3-KÊU CỨU] KHU VỰC QUỐC LỘ 22B TRƯỚC VĂN PHÒNG KHU PHỐ THANH BÌNH B, THỊ TRẤN GÒ DẦU BỊ LẤN CHIẾM
 Nội dung câu hỏi:

Trước đây, tập thể người dân khu phố Thanh Bình B, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu đã kêu cứu vì quốc lộ 22b đoạn trước Văn phòng Khu phố Thanh Bình B bị lấn chiếm gây mất an toàn giao thông. 

Cơ quan chức năng của huyện đã phúc đáp, hồi âm nhưng cũng chỉ trả lời qua loa, không xử lý triệt để trong khi khu vực này hàng ngày Lãnh đạo huyện, thị trấn đi ngang mà không thấy xử lý.

"Ngày 19/11/2018 UBND thị trấn Gò Dầu đã phối hợp cùng ông Nguyễn Triệu Phong Ngô - Trưởng khu phố và ông Huỳnh Văn Đức - Bí thư khu phố Thanh Bình B kiểm tra thực tế, kết quả như sau:

Bà Trương Thị Dạ Thảo, sinh năm 1979, địa chỉ thường trú: 120A, khu phố Thanh Bình B, thị trấn Gò Dầu, do cuộc sống khó khăn nên bà xin phép khu phố Thanh Bình B sử dụng tạm mặt bằng để buôn bán và cũng được sự đồng ý của lãnh đạo UBND thị trấn Gò Dầu.

Tại thời điểm làm việc và khi bà Thảo sử dụng để buôn bán thì phản ánh trên có một phần đúng như: che dù, trưng bày thùng nước sâm trên con mương đường Xuyên Á.

UBND thị trấn Gò Dầu yêu cầu bà Thảo thực hiện các nội dung như sau:

- Bày bán hàng hóa không được che mặt tiền khu phố Thanh Bình B.

- Không được che cây dù lấn chiếm phần đường Xuyên Á.

- Phải di dời thùng nước sâm vào trong không để lấn chiếm mương thoát nước đường Xuyên Á.

Qua trao đổi làm việc bà Trương Thị Dạ Thảo đồng ý thực hiện các nội dung như trên. Thời gian bắt đầu thực hiện là từ ngày 20/11/2018."

Tôi cung cấp thêm hình ảnh chứng minh hộ dân buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, cho dựng mái che lấn ra quốc lộ, đề nghị xử lý sớm để đảm bảo an toàn giao thông

https://www.upsieutoc.com/image/G96BLb
https://www.upsieutoc.com/image/G96kUL
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Trước đây, tập thể người dân khu phố Thanh Bình B, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu đã kêu cứu vì quốc lộ 22b đoạn trước Văn phòng Khu phố Thanh Bình B bị lấn chiếm gây mất an toàn giao thông. 

Cơ quan chức năng của huyện đã phúc đáp, hồi âm nhưng cũng chỉ trả lời qua loa, không xử lý triệt để trong khi khu vực này hàng ngày Lãnh đạo huyện, thị trấn đi ngang mà không thấy xử lý.

"Ngày 19/11/2018 UBND thị trấn Gò Dầu đã phối hợp cùng ông Nguyễn Triệu Phong Ngô - Trưởng khu phố và ông Huỳnh Văn Đức - Bí thư khu phố Thanh Bình B kiểm tra thực tế, kết quả như sau:

Bà Trương Thị Dạ Thảo, sinh năm 1979, địa chỉ thường trú: 120A, khu phố Thanh Bình B, thị trấn Gò Dầu, do cuộc sống khó khăn nên bà xin phép khu phố Thanh Bình B sử dụng tạm mặt bằng để buôn bán và cũng được sự đồng ý của lãnh đạo UBND thị trấn Gò Dầu.

Tại thời điểm làm việc và khi bà Thảo sử dụng để buôn bán thì phản ánh trên có một phần đúng như: che dù, trưng bày thùng nước sâm trên con mương đường Xuyên Á.

UBND thị trấn Gò Dầu yêu cầu bà Thảo thực hiện các nội dung như sau:

- Bày bán hàng hóa không được che mặt tiền khu phố Thanh Bình B.

- Không được che cây dù lấn chiếm phần đường Xuyên Á.

- Phải di dời thùng nước sâm vào trong không để lấn chiếm mương thoát nước đường Xuyên Á.

Qua trao đổi làm việc bà Trương Thị Dạ Thảo đồng ý thực hiện các nội dung như trên. Thời gian bắt đầu thực hiện là từ ngày 20/11/2018."

Tôi cung cấp thêm hình ảnh chứng minh hộ dân buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, cho dựng mái che lấn ra quốc lộ, đề nghị xử lý sớm để đảm bảo an toàn giao thông

https://www.upsieutoc.com/image/G96BLb
https://www.upsieutoc.com/image/G96kUL
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: